Netwerk HR Top Community

HR Top Community

Documenten laatste bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

Meld je aan voor ons netwerk

De HR Top Community is gestart vanuit een aantal kernspelers en zal zich uitbreiden met relevante HR eindverantwoordelijke van bedrijven op de luchthaven. Naast het versterken van de LCS community heeft zij zich ten doel gesteld om initiatieven te ontplooien om Schiphol als arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken/houden voor de mensen die hier (willen) werken. Daarnaast houdt de HR Top Community zich bezig met interessante innovaties en beschikbare subsidies om de arbeidsmarkt te versterken. De HR Top Community komt vier keer per jaar bij elkaar.

Partners HR Top Community