Netwerk LCS Council

LCS Council

Documenten laatste bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

Meld je aan voor ons netwerk

LCS Council is het platform voor dialoog tussen werkgevers over de strategische ontwikkeling van de arbeidsmarkt op Schiphol.

Aan tafel worden eindverantwoordelijke werkgevers uitgenodigd, die invulling willen geven aan goed werkgeverschap, door gezamenlijk de werking van de arbeidsmarkt binnen de luchtvaart te verbeteren.

De onderwerpen van de Council betreffen onder andere de imperfecties van de werking van de arbeidsmarkt. De dilemma’s bij de strategische thema’s zoals vergrijzing, flexibilisering, digitalisering en inclusieve arbeidsmarkt worden besproken en uitgewerkt. De Council agendeert onderwerpen die betrekking hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de luchtvaart, de instroom vanuit het (MBO) onderwijs en de door de politiek geagendeerde onderwerpen op dit gebied. De Council beoogt de spanning die deze onderwerpen in zich dragen bespreekbaar te maken.

Partners LCS Council