Netwerk LCS session Zelfroosteren (on hold)

LCS session Zelfroosteren

Documenten laatste bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

Meld je aan voor ons netwerk

Zelfroosteren is een sectoraal programma van LCS om meer bedrijven op Schiphol kennis en ervaring op te laten doen met zelfroosteren. Het programma Zelfroosteren wordt mede gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie. Vanuit dit programma organiseren we een thema bijeenkomst op 17 maart a.s. De bijeenkomst staat in het teken van kennis delen, inspireren en van elkaar leren. Op deze pagina vind je meer informatie over de bijeenkomst en kan je je aanmelden 

Partners LCS session Zelfroosteren (on hold)