Nieuws246 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk via Banenplan Schiphol

Banen voor arbeidsbeperkten

In januari 2020 ondertekenden Royal Schiphol Group, het WSP Groot-Amsterdam en LCS het Banenplan, met als doel om in 3 jaar tijd 750 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden op Schiphol.  

Twee maanden na de ondertekening kreeg ook Schiphol te maken met de coronacrisis. Daardoor veranderde de arbeidsmarkt op Schiphol totaal en bleek de eerdere doelstelling op instroom niet meer haalbaar. De focus op instroom verschoof noodgedwongen naar werk-naar-werk-trajecten voor werkenden op Schiphol, om te voorkomen dat deze in een uitkering terecht zouden komen. 

Anderhalf jaar later is de situatie opnieuw veranderd en hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Vanuit het Banenplan kunnen we ons nu weer voornamelijk richten op instroom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder bijvoorbeeld vijftigplussers, statushouders, arbeidsbeperkten en mensen die langdurig in een uitkering zitten). 

Ondanks de turbulente periode van de afgelopen tijd, hebben inmiddels toch al 246 mensen uit deze doelgroep een werkplek gevonden op Schiphol. Hiervan zit een groot deel in de transport en logistiek. De grootste groep instromers zijn jongeren en mensen vanuit de WW of Bijstand.   

We zijn blij met deze resultaten en hopen deze stijgende lijn de komende tijd voort te kunnen zetten. 

Zie jij binnen jouw bedrijf mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of wil je meer weten over het Banenplan? Neem dan contact met ons op via luchtvaartinclusief@schiphol.nl

Onze community

Suez logo
Dnata
Menzies
PMT Aviation
Connexxion
ROC van Amsterdam Flevoland