NieuwsBanenplan versus Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Banenplan versus Werkcentrum Groot-Amsterdam

Op 28 januari jl. hebben Royal Schiphol Group en de Gemeente Amsterdam het Banenplan Schiphol ondertekend, met als doelstelling in drie jaar 750 mensen die in een uitkeringsinstantie zitten aan het werk te helpen

Tot nu toe zijn 61 mensen via dit banenplan aan het werk gegaan bij verschillende bedrijven op Schiphol.

Vanwege de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Dat betekent niet dat het Banenplan stopt. Maar om in te blijven spelen op de behoefte bij de werkgevers op Schiphol wordt vanuit deze zelfde samenwerking de focus verlegd naar het van werk naar werk begeleiden van werknemers. Om te voorkomen dat zij in een uitkeringsinstantie terecht gaan komen. 

Daar waar zich mogelijkheden voordoen voor instroom, worden deze uiteraard aangegrepen.