NieuwsSubsidie vak- en basisopleidingen van 700 medewerkers op Schiphol toegekend

Monteur

De subsidieaanvraag die het Sectorfonds Luchtvaart op 12 november jl. heeft ingediend om 700 medewerkers in de luchtvaartsector in 2022 een boost te kunnen geven in hun ontwikkeling van vak/beroeps- en/of basisvaardigheden, is toegekend. Voor werkgevers is de regeling aantrekkelijk, omdat deze 50% tot 100% van de out-of-pocketkosten dekt en de administratieve voorwaarden beperkt zijn. 

Leren en ontwikkelen is van cruciaal belang in een arbeidsmarkt die in korte tijd zoveel veranderd is. Deze situatie vraagt om wendbaarheid van bedrijven en flexibiliteit van werkenden.

Welke werknemers komen in aanmerking? 

In totaal komen negen groepen medewerkers in aanmerking voor de boost. In de luchtvaart gaat het vooral om medewerkers met maximaal mbo 2-diploma. Hieronder 10 voorbeelden van gangbare beroepen in de luchtvaart met kwalificatieniveau mbo 1 of mbo 2: 

 1. Beveiliger 2 
 2. Chauffeur personen- en/of vrachtvervoer 
 3. Gastheer/-vrouw 
 4. Kok 
 5. Kunststofbewerker vliegtuigbouw 
 6. Logistiek medewerker 
 7. Medewerker fastservice 
 8. Medewerker food & hospitality 
 9. Monteur vliegtuigonderhoud 
 10. Servicemedewerker 

Welke beroeps- en vakopleidingen komen voor subsidie in aanmerking? 

Voor subsidie komen in aanmerking: alle externe, initial beroeps- of vakopleidingen die worden afgesloten met een breed erkend (deel)certificaat, (deel)kwalificatie of diploma. Helaas biedt de subsidie geen mogelijkheid voor interne of recurrent opleidingen. 

Subsidievoorwaarde is dat een externe jobcoach voorafgaand aan de opleiding samen met de medewerker een opleidingsplan opstelt, waaruit het belang van de beroeps- of vakopleiding blijkt. Ook opleidingen die de werkgever belangrijk vindt kunnen in het plan worden meegenomen. Bijvoorbeeld: een beveiliger die de werkgever graag wil scholen naar teamleider. 

Sectorfonds Luchtvaart bekostigt de externe jobcoach volledig, zodat hier voor de werkgever of de werknemer geen kosten aan verbonden zijn. 

Welke basisopleidingen komen voor subsidie in aanmerking? 

Naast vak- en beroepsvaardigheden komen ook opleidingen voor basisvaardigheden voor subsidie in aanmerking. Bijvoorbeeld op het gebied van: 

 • geletterdheid 
 • meertaligheid 
 • wiskundige competentie  
 • competentie in wetenschap, technologie en techniek 
 • digitale competentie 
 • persoonlijke, sociale en leren-om-te-leren competentie 

Voor deelname aan een opleiding is geen opleidingsplan met een externe jobcoach nodig. 

Hoe hoog is de subsidie? 

De subsidie gaat over de out-of-pocket opleidingskosten in 2022. De voorlopige subsidiepercentages zijn als volgt: 

 • 75% tot 100% voor opleidingen die in werktijd worden gevolgd (voor veel beroeps-en vakopleidingen is dit al gangbaar) 
 • 50% voor opleidingen die niet in werktijd worden gevolgd. 

Wil je meer weten? Stuur een mail met je vragen of opmerkingen naar Jeroen.Stolk@SectorfondsLuchtvaart.nl.  

Onze community

Aviapartner
logo BAM
sodexo
ROC van Amsterdam Flevoland
PCH
LVNL