NieuwsVan Werk Naar Werk

VWNW

Verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals nieuwe technologieën, hebben grote invloed op zowel bedrijven als mensen. Deze ontwikkelingen bieden kansen om stappen te maken richting bijvoorbeeld snellere dienstverlening en betere zorg. Daartegenover wordt het aanpassingsvermogen van zowel bedrijven als mensen op de proef gesteld, want door deze ontwikkelingen merken bedrijven een sneller verschuivende personeelsbehoefte.

Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden hoe boventallig personeel wordt begeleid naar ander werk. Onlangs is het boek ‘Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en –trajecten’ verschenen. Hierin wordt onderzocht of en hoe werkgevers Van Werk Naar Werk (VWNW)-ondersteuning aanbieden aan boventallige werknemers, of er gebruik van wordt gemaakt en wat de uitkomsten hiervan zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat na ontslag ruim driekwart van de boventalligen ander werk vindt, al is dat niet altijd tegen dezelfde voorwaarden. Naast persoonlijke aandacht en hulp bij solliciteren, heeft het volgen van training of scholing de meeste impact op het VWNW-proces. Daarnaast blijkt ook dat het belangrijk is om mensen tijdig, op een goede manier te begeleiden naar ander werk.