Onze diensten

3 pijlers LCS

LCS heeft een divers aanbod van allerlei programma's. Ons werk is gevat in drie pijlers, binnen deze pijlers vallen onze programma’s.

Pijler 1: Onderwijsprogramma's

In de pijler Onderwijsprogramma’s worden programma’s uitgevoerd om het onderwijs steviger te laten aansluiten op de praktijk op de luchthaven, maar ook om studenten een beter beeld te geven van de werkzaamheden in deze arbeidsmarkt. Dit om een goede opleidingskeuze te bevorderen. De focus is op mbo-onderwijs en er wordt intensief samengewerkt met MBO College Airport/Amstelland van het ROC van Amsterdam. Daarnaast wordt er samengewerkt met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hbo/wo.

Pijler 2: Corporate Social Responsibility (CSR) programma's

De CSR-pijler richt zich op het betrekken van de omgeving bij de luchthaven. Om bedrijven te ondersteunen in het waarmaken van hun maatschappelijke ambitie, worden samen met lokale en regionale overheden programma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Pijler 3: Development programma's 

De pijler Development programma’s is gericht op programma’s die worden georganiseerd voor mensen die al op Schiphol werken. Het doel is het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid middels het stimuleren van hun mobiliteit, vitaliteit en het ontwikkelen van hun competenties (trainingen). Deze programma’s worden sectoraal ontwikkeld om krachten te bundelen en kennis te delen in de sector.