ProgrammaAirport Experience Praktijkscholen

Airport Experience Praktijkscholen

Als werkgever kun je jongeren van de praktijkschool de kans bieden om door middel van een stage kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.

Groep leerlingen Asito

Samen met praktijkscholen, MBO College Airport en meerdere bedrijven organiseert LCS stagetrajecten voor leerlingen van de praktijkschool. Op deze manier kunnen de leerlingen al in een vroeg stadium kennismaken met de arbeidsmarkt. Als werkgever krijg je frisse gemotiveerde krachten ervoor terug.

Het traject

De leerlingen gaan één dag in de week naar MBO College Airport, lopen drie dagen stage en hebben één terugkomdag op de praktijkschool. Het uiteindelijke doel is dat zij hun Entree diploma Luchthaven behalen. Door de stage doen zij werkervaring op en worden zij ondersteund in het vinden van de weg naar werk.

De leerling

Leerlingen van de praktijkschool hebben te maken met een leerachterstand. Hierdoor is het voor hen lastiger om in te stromen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het is dan ook goed om deze leerlingen de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen als werknemer en als individu. Door middel van dit stagetraject kun je als bedrijf op een laagdrempelige manier kennismaken met deze doelgroep. Naast dat je hiermee een maatschappelijke bijdrage doet is het bovendien een tool om nieuwe instroom te vergaren.

De successen

Eén van de deelnemende bedrijven is Asito. Asito geeft aan tevreden te zijn met de leerlingen, de samenwerking verloopt goed en ze merken een zichtbare verandering bij de leerlingen. Uiteraard is een goede begeleiding nodig. Vanuit LCS is er één aanspreekpunt voor de leerlingen en de bedrijven.

Meedoen?

Wil je ook iets betekenen voor deze doelgroep? Of wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Dave Zuiderduin via e-mail: dave.zuiderduin@schiphol.nl.