ProgrammaASK-project

ASK-project

Door middel van het ASK project kun je als bedrijf een nieuw kanaal aanboren voor instroom van werknemers. Bijkomende voordelen zijn dat de administratie en organisatie uit handen worden genomen. Daarnaast help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld een taalachterstand, verder.

Vliegtuig

Het ASK-project is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Schiphol Group en KLM. Dit project is voor mensen met een bijstandsuitkering die niet in Nederland zijn geboren en door hun taalachterstand moeilijk aan het werk komen. Deze mensen krijgen een BBL-opleiding Logistiek en een werkervaringsplek. Op deze manier hopen wij hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Op dit moment loopt het ASK-project met Schiphol Group en KLM, maar uiteraard kunnen ook andere bedrijven op de luchthaven een dergelijk project starten. De voordelen zijn dat je als bedrijf op deze manier een nieuw kanaal van instroom van medewerkers kan aanboren, de administratie en organisatie wordt volledig uit handen genomen en je helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.