ProgrammaASK-project

ASK-project

Door middel van het ASK project kun je als bedrijf een nieuw kanaal aanboren voor instroom van werknemers. Bijkomende voordelen zijn dat de administratie en organisatie uit handen worden genomen. Daarnaast help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld een taalachterstand, verder.

Vliegtuig

Het ASK-project is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Schiphol Group en KLM. Dit project is voor mensen met een bijstandsuitkering die niet in Nederland zijn geboren en door hun taalachterstand moeilijk aan het werk komen. Deze mensen krijgen een BBL-opleiding Logistiek en een werkervaringsplek. Op deze manier hopen wij hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

In januari 2018 is een nieuw traject gestart. In samenwerking met KLM Ground Services, Manpower, MBO College Airport, WFS Holland en LCS is een nieuwe klas gestart met studenten die bij KLM of WFS werken en een dag per week naar school gaan. Zij hopen begin 2019 hun diploma Logistiek Medewerker te halen waarmee ze een startkwalificatie hebben en zich verder kunnen ontwikkelen in de logistiek.

Heeft jouw organisatie belangstelling om ook te participeren in een ASK-project? De voordelen zijn dat je als bedrijf op deze manier een nieuw kanaal van instroom van medewerkers kan aanboren. Je biedt kansen aan mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. De organisatie en administratie wordt volledig uit handen genomen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden die drempelverlagend kunnen werken.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.