ProgrammaHouse of Logistics

House of Logistics

Samen werken aan de logistiek vakman van de toekomst om enerzijds een kwalitatief goede instroom te realiseren en anderzijds om de huidige medewerkers en de processen op de vloer up-to-date te houden.

Hola

House of Logistics is een project van het ROC van Amsterdam, ROC Nova College, Air Cargo Netherlands en LCS. Het doel is om de logistiek vakman van de toekomst te werven en op te leiden voor bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. Via verschillende deelprojecten richt House of Logistics zich onder andere op verhoging van geschikte instroom, verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en een leven lang leren in de logistiek. Onderwijs en bedrijfsleven werken intensief samen om dit te bereiken.

Beeldvorming en werving

ROC van Amsterdam, Nova College en logistieke bedrijven in de regio zetten zich gezamenlijk in om meer jongeren te interesseren voor een logistieke opleiding. Een voorbeeld hiervan is het Logistiek Plein. Tijdens open dagen op de ROC’s brengen bedrijven en docenten een carrière in de logistiek onder de aandacht. Dit heeft gezorgd voor een grotere toestroom van nieuwe studenten logistiek in het MBO. Uitgestroomde studenten vinden vrijwel direct een baan, vaak bij een van de deelnemende bedrijven.

Adoptieklas

In 2016 is een House of Logistics klas gestart. Een groep bedrijven heeft deze klas geadopteerd. Naast dat deze bedrijven opleidingsplekken beschikbaar stellen, ontwikkelen zij samen met het onderwijs het opleidingsprogramma en ondersteunen ze bij gastlessen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier leiden we samen een groep studenten op die veel ervaring heeft opgedaan in de praktijk, een goed beeld heeft van de logistieke sector en direct aan de slag kan bij een van de bedrijven.

Meer weten?

Wil je meer informatie? Dan verwijzen we je graag door naar www.houseoflogistics.nl. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Alma Kerling via e-mail: alma@house-of-logistics.nl of Margreet Hak via e-mail: hak_m@schiphol.nl.

Ben je een student en wil je meer informatie? Dan verwijzen we je graag door naar MBO College Airport.