ProgrammaLuchtvaart Vitaal

Luchtvaart Vitaal

Je wilt de toekomstbestendigheid van je medewerkers verhogen. Dit kan door middel van een toepasbaar, uitgebreid getest en gesubsidieerd programma dat inspeelt op luchtvaart specifieke thema’s. Het resultaat is een lager ziekteverzuim en minder uitstroom.

Kick-off

LCS en Sectorfonds Luchtvaart vinden het belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers op de luchthaven. Schiphol is een unieke werkomgeving waarbij veel mensen werkzaam zijn in continudiensten en bovendien vaak fysiek zwaar werk verrichten. In samenwerking met Holland FIT is er een programma gestart ‘Luchtvaart Vitaal’. In totaal deden elf organisaties mee aan het traject wat bestond uit een scan (0-meting en 1-meting), workshops en individuele begeleiding. Inmiddels is het programma afgerond en zijn de resultaten bekend.

Doel

Het doel van Luchtvaart Vitaal is het creëren van bewustwording van het belang van een gezonde leeftstijl bij medewerkers in de luchtvaartsector. Uiteindelijk zit je namelijk lekkerder in je vel als je fit bent.

De resultaten

Het programma startte met de zogenoemde luchtvaartscan. In totaal hebben 1447 van de elf verschillende organisaties de scan ingevuld. De scan bestond uit verschillende vragen waaronder over leefstijl, energie en werkvermogen. Ook werden er metingen verricht zoals een hartslag- en bloeddrukmeting.

Gemiddeld beoordeelden de deelnemers hun vitaliteit met een 6,9. Het merendeel van de deelnemers denkt zelf de gezondheid te kunnen beïnvloeden. Echter bleek uit de scan dat het lastig is om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend van te veel aan het hoofd hebben tot te duur en van niet weten waar te beginnen tot een gebrek aan discipline. Er zijn vele redenen te benoemen waarom medewerkers niet werken aan hun leefstijl.

Daarnaast is onder andere gemeten hoe het ervoor staat met alcoholgebruik, roken, het voedingspatroon en hoe het ervoor staat met de emotionele batterij.

Alle uitslagen zijn terug te lezen in dit rapport.

Vanuit de 0-meting hebben de medewerkers een advies gekregen over wat zij dienen te verbeteren in hun leefstijl. Ook zijn er doelen opgesteld die de medewerkers in een bepaalde tijd voor zich zelf dienden te halen.

De medewerkers hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse themaworkshops gericht op een gezonde leefstijl. Vanuit hun advies konden zij dan ook kijken welke workshop het beste aansloten.

Daarnaast bestond de mogelijkheid om individuele coaching te krijgen. Als een medewerker een extra steuntje in de rug nodig had om met het persoonlijke plan aan de slag te gaan dan was deze mogelijkheid er.

Na ongeveer een jaar was het mogelijk om een 1-meting uit te voeren. Op deze manier konden de medewerkers bekijken of ze vooruitgang hadden geboekt en of ze hun doelen hadden bereikt.

Vervolg

Vitaliteit blijft een zeer belangrijk onderwerp binnen de luchtvaartsector. Hier gaat dan ook de aankomende jaren veel aandacht aan worden besteed. Aan de hand van de metingen die zijn uitgevoerd en de gesprekken met de diverse deelnemende programma’s, wordt gekeken hoe we verdergaan met Luchtvaart Vitaal. Zodra hierover meer bekend is, kun je dit terugvinden op de website.