ProgrammaMBO-opleidingen voor werkenden op de luchthaven

MBO-opleidingen voor werkenden op de luchthaven

Een BBL-opleiding en het bijbehorende erkende diploma verstevigt de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt.

'Een leven lang ontwikkelen' 

Het werk in de luchtvaart vraagt om goed gekwalificeerde mensen. Verdergaande digitalisering en robotisering van werk verandert de arbeidsvraag en de daarmee gepaard gaande vaardigheden en de bereidheid tot veranderen.  

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Het is belangrijk dat werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat beroepen veranderen of omdat de kansen op werk in andere sectoren groter zijn. Werkenden die zich blijven ontwikkelen zijn beter inzetbaar, zijn aantrekkelijk voor werkgevers en kunnen mobiel blijven op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die ontwikkeling faciliteert biedt uiteindelijk meer zekerheden.  Bekijk hier een interessant filmpje van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB).

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs 

LCS zet zich onder meer in voor de verbinding tussen bedrijfsleven op Schiphol en onderwijs. We zoeken continu naar mogelijkheden om bedrijfsleven en onderwijs intensief te laten samenwerken en te laten integreren. Samen onderzoeken we hoe we nieuwe manieren van opleiden vanuit het onderwijs kunnen inzetten in het bedrijfsleven. 

Een belangrijke partner van LCS is MBO College Airport van het ROC van Amsterdam. Hierin zijn alle op de luchtvaart gerichte opleidingen ondergebracht. Het partnership is belangrijk voor beide partijen; het merendeel van de werkzaamheden op de luchthaven is op mbo-niveau.  

Werken en leren: beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg 

Mbo-studenten combineren school met stages in de praktijk. Dit gebeurt via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BOL volgt de student het grootste deel van de opleiding op school en doet praktijkervaring op tijdens stage. De BBL is bedoeld voor mensen die al een baan hebben en zich graag verder willen ontwikkelen. Medewerkers hebben een aantal lesdagen op jaarbasis en werken daarnaast in een functie die aansluit bij hun opleiding. Zo kunnen ze opdrachten die ze van school krijgen uitvoeren op hun eigen werkvloer. Het is dus van belang dat de student in zijn werk praktijksituaties tegenkomt die aansluiten bij het beroep waarvoor hij of zij wordt opgeleid.  

Op dit moment zijn we samen met het onderwijs en bedrijven druk bezig met het ontwikkelen van het programma dat gaat starten in september 2021.

Zodra we meer informatie hebben, zul je dat hier aantreffen.

Toch een vraag? Mail naar hak_m@schiphol.nl 

BBL

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief!