ActiviteitPrince 2 Foundation ONLINE

Veel organisaties en sectoren hebben gekozen voor de methodiek PRINCE2® als standaard voor projecten. PRINCE2® kent twee certificeringsniveaus. Het niveau PRINCE2® Foundation is vooral gericht op kennis van de methodiek, waarmee je in staat bent effectief te acteren binnen een PRINCE2® project en -omgeving. Deze tweedaagse online training biedt jou de mogelijkheid deze kennis snel en efficiënt op te doen en succesvol deel te nemen aan het examen.

Voor meer informatie, alle beschikbare datums en inschrijven, bekijk onze portal.

Datums