ProgrammaVerbreed je horizon

Verbreed je horizon

Leer de keten van Schiphol kennen en ontdek andere bedrijven, branches en beroepen. Trigger medewerkers om in beweging te komen en hun horizon te verbreden.

Op deze dag kunnen medewerkers actief op of voor de luchthaven voor één dag van werkplek wisselen. Zo kunnen zij ontdekken of ze toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan en op hun eigen werkplek reflecteren. Deelname wordt altijd als erg leuk ervaren!

Meer informatie? Bekijk het filmpje hieronder.

Als je geïnteresseerd bent in onze initiatieven en het ontstaan van onze programma’s rondom mobiliteit binnen de sector, lees dan ook onze whitepaper.

 

Ben je werknemer, kijk dan hier

Het concept

Als organisatie meld je je aan op de website www.verbreedjehorizonschiphol.nl. Vervolgens geef je een korte omschrijving van je organisatie en geef je een aantal werkplekken door. Een werkplek vormt een functie waar iemand van buiten de organisatie dus een dagje kan meelopen. Alle functies kunnen worden aangeboden, van operationele functies tot functies op directieniveau. Dit regelt de contactpersoon vanuit het bedrijf, veelal is dit iemand van de HR-afdeling. Aan elke werkplek dient een werkplekbegeleider gekoppeld te worden. De werkplekbegeleider heeft als taak om de deelnemer te ontvangen, te vertellen over de functie en het bedrijf en mogelijk geeft de werkplekbegeleider taken aan de kandidaat.

Nadat de werkplekken zijn opgevoerd, kunnen de deelnemers worden aangemeld. Je kunt er als organisatie voor kiezen om zelf een aantal medewerkers te selecteren om deel te nemen, maar je kunt de inschrijving ook open zetten. Ook hier geldt dat iedereen mee mag doen, van bagagemedewerker tot directeur.

Als de termijn van inschrijving gesloten is, dan vindt de matching plaats. De deelnemers kunnen zich dan aanmelden voor een werkplek. Zowel LCS als de werkgevers hebben hier geen invloed op. De deelnemers hebben volledig de vrije keus en hierbij geldt tevens het principe ‘wie eerst komt, wie eerst maalt’.

Er zijn verschillende deelnamemogelijkheden, zo kan er gekozen worden voor een hele dag of een halve dag meelopen. Daarnaast is er een duo-dag: dit houdt in dat eerst bij het ene bedrijf wordt meegelopen, vervolgens worden de rollen omgedraaid en wordt er gekeken bij het andere bedrijf.

De dag zelf start met een ontbijtkick-off. Hier kunnen de deelnemers, werkplekbegeleiders en contactpersonen elkaar ontmoeten en uiteraard netwerken.

Waarom meedoen?

Verbreed je horizon biedt vele voordelen:

  • Het is een unieke ervaring
  • Je leert de Schipholketen beter kennen
  • Je ontdekt of je nog op je plek zit
  • De deelnemer brengt inzichten mee vanuit een ander perspectief en kijkt met frisse ogen naar de organisatie

Voor de werknemer

Wil je de keten van Schiphol beter leren kennen en andere bedrijven ontdekken? Dan is ‘Verbreed je Horizon’ iets voor jou. Gedurende een dag of dagdeel krijg je de mogelijkheid om een andere baan uit te oefenen en je horizon te verbreden.

Deelname

Deelname is alleen mogelijk als jouw organisatie deelneemt aan ‘Verbreed je Horizon’. Vervolgens is het mogelijk om jezelf aan te melden. Je kunt je opgeven om een hele dag of een halve dag mee te lopen bij een andere organisatie. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor een duo-dag dan ga je eerst meekijken op een andere werkplek en komt deze persoon vervolgens kijken op jouw werkplek. Diverse bedrijven doen mee en er zijn veel verschillende functies waar je je voor kunt opgeven. Van functies in de operatie tot functies op directieniveau alles komt voorbij.

Meer info?

Op www.verbreedjehorizonschiphol.nl vind je alle nodige informatie. Heb je aan de hand daarvan nog vragen dan kun je contact op nemen met Dave Zuiderduin via e-mail: dave.zuiderduin@schiphol.nl.