'Behoud talenten voor de luchtvaartsector'

Esme ValkEsmé Valk heeft op 1 september 2021 Heleen Kuijten opgevolgd als Directeur Human Resources. Bovendien is zij per diezelfde datum toegetreden tot het bestuur van LCS. Zij geeft haar visie op de recente veranderingen binnen de arbeidsmarkt op Schiphol.

“Net als voor andere bedrijven is het voor Royal Schiphol Group lastiger om nieuwe collega’s te werven. Aan de ene kant komt dat door een iets hogere uitstroom dan voor corona, maar je ziet ook een verschuiving in generaties: jongeren zitten nu eenmaal korter bij een werkgever dan ouderen. Dat is op zich niet erg, want wij vinden dat Schiphol de hub van je loopbaan zou moeten zijn en daar geven zij invulling aan. Maar dat betekent wel dat je nog harder je best moet doen om talent binnen te halen en te behouden. In eerste instantie behouden binnen je organisatie, maar als een collega toe is aan een nieuwe of verdiepende stap in zijn carrière, kan hij/zij deze wellicht ook vinden bij een ander bedrijf binnen de sector. In plaats van in een andere branche. Op deze manier gaat kennis, ervaring en talent niet verloren voor de luchtvaartsector. Hier ligt dus een kans voor de sector om nog beter samen te werken.

Doorgroeimogelijkheden

Recent onderzoek wijst uit dat studenten, werkzoekenden én werkenden onvoldoende weten welke baanmogelijkheden er zijn op Schiphol. Het is belangrijk om inzicht te geven in de innovatieve kant van onze sector, maar ook wat we bijvoorbeeld doen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedrijven op Schiphol moeten dit verhaal sámen vertellen aan toekomstige collega’s en laten zien dat we als luchtvaartsector stabiele werkgelegenheid kunnen bieden in een prachtige omgeving.

Banenplan

Want iedereen die kan en wil werken verdient een plek op Schiphol. Iedereen houdt dus ook in: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks de coronacrisis mag je het Banenplan gerust een succes noemen. En dit bestaat bij de gratie van LCS. Daar ben ik echt trots op.

Netwerk

Het netwerk van LCS is heel waardevol. LCS heeft in de afgelopen jaren een community opgebouwd over de gehele breedte van de luchtvaartsector. Ik heb daar ook veel aan gehad tijdens mijn inwerkperiode voor deze functie. Er is altijd wel een tafel waar je terecht kan als je wilt sparren over arbeidsmarkt- of HR-vraagstukken. Dit netwerk moeten we vooral vasthouden en verder uitbreiden.

Belangrijke ontwikkelingen

Er is steeds meer erkenning voor het belang van diversiteit en inclusie voor de algehele prestaties van het bedrijf. Tot een paar geleden was dit echt nog een HR-thema, maar inmiddels is het veel meer verankerd in de hele organisatie. Natuurlijk blijft het voor HR ook een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld: als we dan de meest inclusieve luchthaven willen zijn: hoe inclusief is onze cao en hoe inclusief is ons taalgebruik? Dit vind ik een hele mooie en belangrijke ontwikkeling.

Wat mij verder opvalt is dat automatisering en robotisering niet meer wordt gezien als bedreiging maar als redding om het arbeidsmarktprobleem op te lossen. Het verleden heeft uitgewezen dat het alleen maar banen oplevert. Schiphol kent op sommige plekken fysiek zwaar werk, dat alleen maar (tijdelijk) gedaan kan worden door sterke mannen en vrouwen. Door te automatiseren, kunnen  medewerkers anders worden ingezet en ontstaan er nieuwe functies die door een bredere doelgroep uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt de arbeidsmarkt dus ook toegankelijker.

Waar ik tot slot heel blij mee ben, is dat mede ten gevolge van de coronacrisis en het vele thuis werken, welzijn en vitaliteit meer dan ooit een plek heeft gekregen binnen de werkomgeving. Vragen als: ‘Hoe gaat het me jou en je familie?’ ‘Lukt het je fit te blijven?’ zijn nu veel gebruikelijker dan voorheen. Eerst welzijn, dan inhoud. Een wandeling of sporten tijdens je werk wordt veel meer geaccepteerd. Er wordt meer gedacht vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat collega’s zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat, maar ook voor hun eigen fitheid. Dit is goed bevallen en ik geloof dat dit blijvend is.”

Onze community

Hertz
aviapartner
gassan
ROC van Amsterdam Flevoland
Special Cargo Services
corendon