Ontwikkeling en inzetbaarheid

Het overzicht op deze pagina is bedoeld voor werkgevers en werkenden. Klik hier voor opleidingsmogelijkheden voor studenten.

LCS zet zich in voor duurzame werkgelegenheid op Schiphol. Wij zijn ervan overtuigd dat werkenden die vitaal zijn en zich blijven ontwikkelen, beter inzetbaar worden. Hierdoor wordt hun potentieel optimaal benut. Voor mensen die op Schiphol werken, biedt LCS daarom diverse mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen. Denk hierbij aan trainingen, opleidingen, het invullen van een skillspaspoort en het nadenken over doorgroeimogelijkheden. Naast dat het voor werknemers van belang is om te blijven werken aan hun duurzame inzetbaarheid, is het voor werkgevers van belang om energie te steken in het behoud van medewerkers. 

Trainingen en opleidingen

Momenteel biedt LCS geen (klassikale) trainingen en opleidingen aan. Wij volgen relevante subsidies en zodra wij kansen zien om op basis van een bepaalde subsidie een opleiding of training aan te kunnen, zullen wij je daar over informeren via onze website of via LinkedIn. Heb je een specifieke vraag? Mail dan naar trainingen@schiphol.nl.

BBL-opleidingen

Onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij duurzame inzetbaarheid en het verstevigen van de positie van een medewerker op de arbeidsmarkt. Via de beroepsbegeleide leerweg (BBL), kunnen medewerkers tijdens hun werk een mbo-diploma halen. Klik hier voor meer informatie.

Een mooi voorbeeld van een BBL-opleiding in de logistieke sector is die van luchtvracht specialist. Deze bestond al in BOL-vorm, maar is vanwege de grote behoefte vanuit bedrijven, waarvan velen zijn aangesloten bij Air Cargo Netherlands, ook opgezet als BBL-opleiding.

Een ander mooi voorbeeld is de BBL-klas Entree Luchthaven. 15 schoonmaakmedewerkers van Asito, G. Raggers & Zn, Hago Airport Services en ISS Facility Services, die al langere tijd op Schiphol werken en een vast contract hebben, krijgen de mogelijkheid om een mbo-diploma te halen.

Platform 'Werk op Schiphol'

Het platform 'Werk op Schiphol' is een digitale, centrale plek waar werken en leren centraal staan. Het maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er op Schiphol zijn om te werken, je te ontwikkelen en door te groeien. Op het platform ‘Werk op Schiphol’ vind je alle relevante informatie over vacatures, stages en luchtvaartgerelateerde opleidingen. Op dit moment staan er alleen nog vacatures en luchtvaartgerelateerde opleidingen op, maar snel zullen ook stageplekken, opleidingen en een talentpool volgen.

Het platform richt zich op instroom, doorstroom en mobiliteit en wil bijdragen aan de onderstaande doelstellingen:

  • Hoe blijven we aantrekkelijk voor de juiste instroom van nieuw talent?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de huidige werkenden gedurende hun loopbaan vitaal en duurzaam inzetbaar blijven?

Wil je meer weten over het platform Werk op Schiphol of hoe jij als werkgever hieraan kan deelnemen? Neem dan contact op met joyce.schriemer@schiphol.nl.

Korte opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden

Is jouw medewerker geïnteresseerd in kortdurende opleidingen of andere ontwikkelingsmogelijkheden? Klik hier voor meer informatie.

Skills

Samen met AWVN, House of Skills en eelloo heeft LCS het project Skillspaspoort Schiphol opgezet. Het skillspaspoort kan van grote waarde zijn voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van medewerkers. Dit komt omdat het skillspaspoort hen in staat stelt om bewust te worden van de eigen vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd in het skillspaspoort? Je kunt je medewerkers nog steeds een skillspaspoort laten invullen. Neem hiervoor contact op met programmamanager Margreet Hak via hak_m@schiphol.nl.

Nationale Werkbezoekdag

Jaarlijks wordt de Nationale Werkbezoekdag georganiseerd. De volgende editie staat gepland op 15 november 2023. Deze dag is bedoeld om werkgevers en werkzoekenden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te bregen. Ben je een betrokken professional en wil je iets over je vak vertellen in een vrijblijvend netwerkgesprek? Tijdens een  (online) netwerkgesprek informeer jij de werkzoekende(n) vrijblijvend over je baan, bedrijf en/of branche. Het is daarbij niet nodig om concrete vacatures te hebben, het draait tijdens de Werkbezoekdag om netwerken.

Loopbaanpaden in andere sectoren

Jezelf blijven ontwikkelen kan ook betekenen dat je medewerker (tijdelijk) kiest voor een ander carrièrepad. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat het maken van deze switch niet de eigen keuze van een medewerker is. LCS informeert werkgevers over de carrièremogelijkheden in andere sectoren. Klik hier voor meer informatie.

Platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen

Wanneer jouw medewerker vrijwillig of gedwongen op zoek gaat naar een andere functie, zijn er verschillende mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Onze community

GSA logo
LVNL
CTSN
Dnata
D&B
Swissport