Ontwikkeling en inzetbaarheid

Het overzicht op deze pagina is bedoeld voor werkenden. Klik hier voor opleidingsmogelijkheden voor studenten.

LCS zet zich in voor duurzame werkgelegenheid op Schiphol. Wij zijn ervan overtuigd dat werkenden die vitaal zijn en zich blijven ontwikkelen, beter inzetbaar worden. Hierdoor wordt hun potentieel optimaal benut. Voor mensen die op Schiphol werken, biedt LCS daarom diverse mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen. Denk hierbij aan trainingen, opleidingen, het invullen van een skillspaspoort en het nadenken over doorgroeimogelijkheden. Naast dat het dus voor werknemers van belang is om te blijven werken aan hun duurzame inzetbaarheid, is het voor werkgevers van belang om aantrekkelijk te blijven voor de juiste instroom van nieuw talent. 

NL leert door

Via de subsidieregeling NL Leert Door is het mogelijk om kosteloos scholing te gaan volgen. Er zijn in 2022 gratis (online) scholingstrajecten beschikbaar. Iedereen boven de 18 jaar kan gebruik maken van deze gratis scholingstrajecten. Wil je werken of doorstromen binnen de luchtvaart? Lees hier meer!

Menukaart 'Werk naar Werk'

Deze menukaart geeft een overzicht van de initiatieven en mogelijkheden die er zijn op het gebied van Werk naar Werk. Download de menukaart via deze link.

Trainingen en opleidingen

LCS biedt diverse trainingen aan op het gebied van ICT, taal, persoonlijke vaardigheden, veiligheid en logistiek.

Momenteel biedt LCS geen (klassikale) trainingen en opleidingen aan. Wanneer dit wel het geval is zullen deze te vinden zijn op deze pagina. Heb je een vraag? Mail naar trainingen@schiphol.nl.

BBL-opleidingen

Het werk in de luchtvaart vraagt om goed gekwalificeerde mensen. Verdergaande digitalisering en robotisering van werk verandert de arbeidsvraag en de daarmee gepaard gaande vaardigheden en de bereidheid tot veranderen. Een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-opleiding en het bijbehorende erkende diploma verstevigt de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.

Korte opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden

Ben je geïnteresseerd in kortdurende opleidingen of andere ontwikkelingsmogelijkheden? Klik hier voor meer informatie.

Skills

Samen met AWVN, House of Skills en eelloo heeft LCS in 2019 het project Skillspaspoort Schiphol opgezet. Het skillspaspoort kan van grote waarde zijn voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van medewerkers. Dit komt omdat het skillspaspoort hen in staat stelt om bewust te worden van de eigen vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd in het skillspaspoort? Je kunt je medewerkers nog steeds een skillspaspoort laten invullen. Neem hiervoor contact op met programmamanager Margreet Hak via hak_m@schiphol.nl.

Loopbaanpaden in andere sectoren

Jezelf blijven ontwikkelen kan ook betekenen dat je (tijdelijk) kiest voor een ander carrièrepad. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat het maken van deze switch niet je eigen keuze is. LCS informeert mensen over de carrièremogelijkheden andere sectoren. Klik hier voor meer informatie.

Platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen

Wanneer je vrijwillig of gedwongen op zoek gaat naar een andere functie, zijn er verschillende mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

 

Onze community

I-SEC
Arriva Touring
hms host
SSP The Food Travel Experts
PCH Dienstengroep
Mobiel Centre Marktonderzoek