Join the community

LCS is de community op de luchthaven Schiphol waar werkgevers, overheid en onderwijs samenwerken om de arbeidsmarkt te versterken. De werkgevers in de community hebben relevante werkgelegenheid gerelateerd aan luchthavenactiviteiten op Schiphol. Dit netwerk is wijdvertakt, van logistiek tot aan luchthavenbeveiliging en anno 2018 zijn circa 100 bedrijven in dit netwerk actief.

Bedrijven die zich aansluiten bij de community kunnen uit drie mogelijkheden kiezen:

  • Partner
  • Speler
  • Sponsor

Partner worden?

Voel je als bedrijf je nauw betrokken bij LCS en wil je ook op strategisch niveau meedenken en samen richting geven aan de programma's van LCS, wordt dan partner.

Een partner kan deelnemen aan één of meerdere stuurgroepen zoals de LCS-Council, de HR Top Community of het Designteam Luchtvaart Inclusief.

Een partner doet actief mee aan de programma's die voor hen relevant zijn. Voor een aantal sectorale programma's, deelnemen aan het Mobiliteitsplatform en het symposium is deelname kosteloos. Voor maatwerktrajecten worden seperate afspraken gemaakt.

De maatschappelijke initiatieven van LCS mede mogelijk gemaakt door de community, worden gedeeld met de buitenwereld. Mede in dit licht zetten wij partners regelmatig in het zonnetje, ondermeer op onze website, social media, werkbezoeken vanuit de overheid en in het sociaal jaarverslag. 

Een partner zal jaarlijks een financiële bijdrage van 5000 euro leveren ter ondersteuning van de activiteiten van LCS.

Speler worden?

Voel je als bedrijf je nauw betrokken bij LCS en wil je actief meedoen, wordt dan speler.

Een speler doet actief mee aan de programma's die voor hen relevant zijn. Voor een aantal sectorale programma's, deelnemen aan het Mobiliteitsplatform en het symposium is deelname kosteloos. Voor maatwerktrajecten worden seperate afspraken gemaakt.

De maatschappelijke initiatieven van LCS mede mogelijk gemaakt door de community, worden gedeeld met de buitenwereld. Mede in dit licht worden spelers genoemd op onze website, social media en in het sociaal jaarverslag. 

Een speler zal jaarlijks een financiële bijdrage van 1500 euro leveren ter ondersteuning van de activiteiten van LCS.

Sponsor worden?

Draag je de mvo doelstellingen van LCS  een warm hart toe, dan kun je ook sponsor worden.

Een sponsor kan een eenmalige financiële bijdrage naar keuze leveren ter ondersteuning van de activiteiten die door LCS worden uitgevoerd of een bijdrage in natura naar keuze (gastlessen, rondleidingen etc.). Een sponsor neemt niet zelf deel aan de netwerkactiviteiten of programma's, maar is wel van harte welkom op het jaarlijkse symposium.

Het ondersteunen van de mvo doelstelingen LCS van een sponsor zal worden genoemd op de website en in het sociaal jaarverslag.