Sta je momenteel aan de zijlijn van de arbeidsmarkt en kun je niet wachten om aan de slag te gaan op de luchthaven?

Voor verschillende doelgroepen zet LCS programma’s op, om mensen een kans te geven op de luchthaven. Vaak worden deze programma’s ontwikkeld in samenwerking met de overheid. LCS vindt dat iedereen een kans verdient, en gunt mensen met een passie voor de luchtvaart ook een plek in de luchtvaartsector.

Onze programma’s zijn doelgroepgericht. Dat wil zeggen dat je om aan één van onze programma’s deel te kunnen nemen aan bepaalde toelatingscriteria dient te voldoen. Per programma staat beschreven wat de criteria zijn om deel te kunnen nemen.

Momenteel is het alleen mogelijk om als werkzoekende deel te nemen aan het programma Luchtvaart Inclusief. Dit programma is bestemd voor arbeidsgehandicapten, kijk hier voor meer informatie.

Zodra er nieuwe programma's starten voor werkzoekenden wordt hier melding van gemaakt op de website. Houd onze website dan ook in de gaten.