Instroom

Om instroom voor de luchtvaartsector te genereren, organiseert LCS – in samenwerking met haar samenwerkingspartners - onder andere banenmarkten en job events.  

In november 2022 heeft LCS het platform Werk op Schiphol gelanceerd. Dit is een digitale, centrale plek waar werken en leren centraal staat. Op het platform ‘Werk op Schiphol’ staat alle relevante informatie over vacatures, stages en luchtvaart gerelateerde opleidingen. Vooralsnog staan er alleen vacatures op, maar er zullen ook stageplekken, opleidingen en een talentpool volgen. 

Het platform richt zich op instroom, doorstroom en mobiliteit en wil bijdragen aan de onderstaande doelstellingen: 

  • Hoe blijven we aantrekkelijk voor de juiste instroom van nieuw talent? 
  • Hoe zorgen we ervoor dat de huidige werkenden gedurende hun loopbaan vitaal en duurzaam inzetbaar blijven? 

Lees hier meer over (ontwikkeling en) inzetbaarheid

Onze community

aviapartner
asito
Hertz
raggers
Securitas
pch