Meldpunt stages

VOOR WIE IS HET MELDPUNT BEDOELD?

Het meldpunt is in eerste instantie bedoeld voor stagiair(e)s die stage lopen op Schiphol in het kader van hun mbo-opleiding.

WANNEER KAN EEN STUDENT ZICH RICHTEN TOT HET MELDPUNT?

Wanneer de stage guidelines niet worden nageleefd en de stagiair(e) er met de stagebegeleider van het bedrijf en de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling niet uitkomt, kan hij/zij een melding maken bij dit meldpunt. Integriteitsschendingen en misstanden vallen hier niet onder. Hiervoor kan de stagiair(e) zich richten tot de vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling.

WAT DOET HET MELDPUNT ALS EEN STUDENT EEN MELDING MAAKT?

Het meldpunt bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Gezamenlijk zoeken zij  eerst uit wat er precies aan de hand is. Vervolgens nemen de leden van het meldpunt contact op met de melder, het stagebedrijf en de onderwijsinstelling. Op basis van hoor en wederhoor besluiten de leden van het meldpunt of de klacht gegrond c.q. ongegrond is. Bij een ongegronde klacht volgt een terugkoppeling van het besluit. Bij een gegronde klacht worden afspraken gemaakt over de verbetering, het herstel van de situatie en de evaluatietermijn. 

Proces icoontjes stage meldpuntPROCES MELDPUNT STAGES

Stap 1:
Je vermoedt dat de stage guidelines niet worden nageleefd. Je maakt dit bespreekbaar bij je stagebegeleider vanuit het stagebedrijf en school. Toch kom je er met het bedrijf of je opleiding niet uit.

Stap 2:
Je maakt hiervan binnen 6 maanden de melding door het daarvoor bestemde formulier op de website van Luchtvaart Community Schiphol in te vullen.

Stap 3:
Het meldpunt bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Zij zoeken eerst uit wat er precies aan de hand is. Vervolgens wordt contact opgenomen met de melder, het stagebedrijf en school voor hoor/wederhoor.

Stap 4:
De leden van het meldpunt besluiten of de klacht ongegrond of gegrond is. Bij een ongegronde klacht volgt een terugkoppeling van het besluit en bij een gegronde klacht worden afspraken gemaakt over de verbetering, het herstel van de situatie en de evaluatietermijn.

Voordat je je melding doet, vragen we je het Privacystatement LCS Meldpunt Stage guidelines door te lezen.

Klik hier om een melding te maken

Onze community

WOD
VanderLande
Hertz
raggers
D&B
ctsn