Nieuws 700 gesubsidieerde opleidings- en ontwikkelplekken beschikbaar voor luchthavenmedewerkers (maximaal mbo 2)

Monteur

Vanaf heden is het mogelijk om 700 medewerkers in de luchtvaartsector kosteloos een boost te geven in de ontwikkeling van hun vak-, beroeps- en/of basisvaardigheden. Voor werkgevers is dit aantrekkelijk, omdat 100% van de out-of-pocket kosten gesubsidieerd kunnen worden via het Sectorfonds LuchtvaartHet gaat om opleidingen of onderwijs en de subsidie is alleen beschikbaar tot en met maart 2023. 

Welke medewerkers komen in aanmerking? 

In de luchtvaart gaat het uitsluitend om medewerkers met maximaal een mbo 2-diploma (mbo 2, mbo 1 of niet-gediplomeerd). Hieronder vind je 10 voorbeelden van gangbare beroepen in de luchtvaart met kwalificatieniveau mbo 1 of mbo 2: 

  1. Beveiliger 2 
  2. Chauffeur personen- en/of vrachtvervoer 
  3. Gastheer/-vrouw 
  4. Kok 
  5. Kunststofbewerker vliegtuigbouw 
  6. Logistiek medewerker 
  7. Medewerker fastservice 
  8. Medewerker food & hospitality 
  9. Monteur vliegtuigonderhoud 
  10. Servicemedewerker 

Wat zijn basisvaardigheden?

Onder basisvaardigheden valt een breed pallet: lezen, schrijven en spreken in het Nederlands, rekenen, wiskunde en burgerschap (sociale & maatschappelijke vaardigheden). Ook digitale vaardigheden, het omgaan met geld of het beheersen van een buitenlandse taal zijn basisvaardigheden. Om één of meer opleidingen basisvaardigheid te volgen is geen ontwikkelgesprek met een jobcoach of een scholingsplan nodig. Als medewerkers hun basisvaardigheden willen verbeteren, kunnen zij dit laten weten via dit inschrijfformulier. Sectorfonds Luchtvaart neemt dan contact op over de vervolgstappen en mogelijkheden.

Wat zijn vak- en beroepsvaardigheden?

Met vak- en beroepsvaardigheden bedoelen we alle nieuwe vaardigheden die medewerkers nodig hebben om een vak of beroep te kunnen beoefenen. Het zijn opleidingen waarvoor men een diploma of certificaat krijgt. Daardoor staan zij sterker in hun huidige beroep en helpt het hen mogelijk ook bij het doorstromen naar een volgend beroep. De eerste stap is een ontwikkelgesprek met een jobcoach. Samen met deze jobcoach stelt de medewerker een scholings- en ontwikkelplan op. Wanneer zij op hun inschrijfformulier aangeven dat zij aan hun vak- of beroepsvaardigheden willen werken, laat Sectorfonds Luchtvaart vervolgens meer weten over hun ontwikkelgesprek. Na het ontwikkelgesprek zullen zij verder worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

Hoe hoog is de subsidie? 

De out-of-pocket opleidingskosten worden 100% vergoed; zowel de opleidingen die in deeltijd worden gevolgd, als buiten werktijd.

Werkgevers kunnen hun medewerkers aanmelden, maar medewerkers kunnen zich ook zelf aanmelden.

Wil je je aanmelden of heb je een vraag over de subsidie? Neem dan contact op met Jeroen Stolk via Jeroen.Stolk@SectorfondsLuchtvaart.nl.  

Onze community

LVNL
Douane Belastingdienst logo
GateGroup
VanderLande
Raggers
Kuehne Nagel