Nieuws Afsluiting pilot Taakroulatie in de schoonmaak

afsluiting pilot taakroulatie 090223

Op 9 februari jl. is op Schiphol de pilot Taakroulatie in de schoonmaak afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Bij deze pilot waren de volgende organisaties betrokken: de schoonmaakbedrijven Asito, G. Raggers & ZN bv, Hago Airport Services en ISS Facility Services, Royal Schiphol Group, Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS), Schoonmakend Nederland, FNV, vhp human performance en LCS.

Werken in de schoonmaak wordt ervaren als fysiek zwaar. Niet alleen op Schiphol, maar ook in de rest van Nederland. Daarom willen de betrokken partijen meer aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van schoonmaakmedewerkers.

Aanleiding voor de pilot

In 2020 en 2021 heeft op Schiphol een onderzoek plaatsgevonden naar de duurzame inzetbaarheid (DI) van schoonmaakmedewerkers op de luchthaven. En wat daarvan de belemmeringen en kansen zijn. Uit dit onderzoek van bureau SPDI (Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid blijkt dat medewerkers in de schoonmaak op Schiphol veelal dezelfde werkzaamheden uitvoeren en daarbij eenzijdig fysiek belast worden. Taakroulatie (ook wel: taakafwisseling) wordt hierbij expliciet genoemd als een instrument om eenzijdige fysieke belasting te voorkomen. 
Naar aanleiding hiervan hebben betrokken partijen van juni 2022 tot januari 2023 de pilot Taakroulatie uitgevoerd, onder begeleiding van vhp human performance.

Tijdens de pilot

In de pilot Taakroulatie hebben groepjes schoonmaakmedewerkers van alle schoonmaakbedrijven op Schiphol gedurende drie maanden een aangepast werkrooster gekregen, waarin taakroulatie heeft plaatsgevonden. Tijdens de pilot is bij deze schoonmaakmedewerkers gemonitord in hoeverre de taakroulatie effect heeft op de door hen ervaren fysieke belasting, hun motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

Femke schoonmakerWerkgevers én werknemers betrokken

Bijzonder in dit project was dat zowel werkgevers en werknemers van de schoonmaakbedrijven, als ook Royal Schiphol Group als opdrachtgever van deze bedrijven en sociale partners betrokken waren. De pilot is weliswaar uitgevoerd op Schiphol, maar de resultaten en de ‘lessons learned’ zijn relevant voor de hele schoonmaakbranche.

Resultaten en lessons learned van de pilot

De pilot moest antwoord geven op de vraag of het binnen de schoonmaakbedrijven mogelijk is om taakroulatie vorm te geven en zo ja, onder welke voorwaarden en of dit daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van fysieke klachten. Hierbij is ook aandacht besteed aan de gevolgen voor de motivatie en tevredenheid van de medewerkers in de pilot, alsmede de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering in termen van kwaliteit, efficiency en kosten.

De belangrijkste conclusie is dat taakroulatie geen ‘one size fits all’ is, voor zowel de werkgevers als de medewerkers. Er is een licht positief effect op de fysieke belasting van medewerkers gemeten. Het effect op de tevredenheid, motivatie en werkplezier is wisselend. In termen van kwaliteit en efficiency zijn ook wisselende resultaten gemeten. De pilot biedt aanknopingspunten om (een deel van de) werkzaamheden zodanig te organiseren dat medewerkers meer samenwerken dan individualistisch werken. Dit kan, onder de juiste omstandigheden, leiden tot meer werkplezier, ontwikkeling van competenties (communicatie) en tevredenheid.

Tot slot

De pilot laat zien dat (in ieder geval een deel van) de medewerkers in de schoonmaak het over het algemeen leuk vindt om zich verder te bekwamen in verschillende taken die zij voorheen niet beheersten. Dit is een kans voor duurzame inzetbaarheid in bredere zin.

Daarnaast is een belangrijke ‘lesson learned’ uit de pilot, dat het zeer waardevol is gebleken om met deze betrokken partijen in gesprek te zijn over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hier zal dan ook vervolg aan worden gegeven en verkend zal worden voor welke onderwerpen hierin de samenwerking kan worden voortgezet.

Taakroulatie hele groepTijdens de afsluiting op 9 februari werd speciale aandacht gegeven aan de schoonmaakmedewerkers die mee hebben gedaan aan de pilot. Voor hen was het bijzonder om hieraan deel te nemen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door MDIEU-subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Fotografie: Natasja Wagner | Wagnerfotografe

 

Meer nieuws lezen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

Onze community

klüh
avi air
bam
G4S
McDonald's
menzies