NieuwsBudget voor duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

DI Doorzaam

Duurzame inzetbaarheid (DI) is voor alle werkenden belangrijk, dus ook voor uitzendkrachten. Op Schiphol werken veel uitzendkrachten. Uitzendbureaus, maar ook hun opdrachtgevers kunnen een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van deze medewerkers.

Doorzaam stimuleert de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten en biedt hiervoor verschillende trajecten aan. Eén hiervan is Alles-in-1 voor uitzendkrachten. In dit traject onderzoekt de uitzendkracht onder persoonlijke begeleiding van een coach wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Aan de hand van de uitkomst van het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,- (excl. BTW). Doorzaam heeft hiervoor budget beschikbaar, dus dit kost de werkgever niets.

Uitzendbureaus, uitzendkrachten, maar ook opdrachtgevers die een bijdrage willen leveren aan de inzetbaarheid van de uitzendkrachten die bij hun werkzaam zijn, kunnen contact opnemen met Doorzaam via info@doorzaam.nl

Onze community

Viggo
Menzies
Bos Logistics
hms host
CTSN
Facilicom Logo