Nieuws Crisisverloop luchtvaartsector

Verkeerstoren houd afstand

Programmabureau Luchtvaart heeft in opdracht van het Sectorfonds Luchtvaart onderzoek gedaan naar het verloop van de crisis in de luchtvaartsector in het Schiphol-cluster. Tot het cluster zijn gerekend: alle organisaties op en rondom Schiphol die voor 85% of meer afhankelijk zijn van de luchtvaart, direct of indirect (dat wil zeggen: als dienstverlener of toeleverancier).

Grafiek

Bovenstaande grafiek laat de drie voorbije jaren 2017, 2018 en 2019 zien. Van 2020 de vier kwartalen. Voor 2021 is gewerkt met prognose (in kwartalen), en ook voor de jaren 2022, 2023 en 2024. De grafiek laat duidelijk zien hoe het aantal medewerkers langzaam is gezakt, in navolging van de omzet die vanaf eind 2019 al begint te dalen. Wat veel personen buiten de luchtvaart soms vergeten: de COVID-19 pandemie raakte de luchtvaart al in januari, toen de eerste reisbeperkingen werden opgelegd. Vermoedelijk is de luchtvaartsector ook de laatste sector die herstelt van de COVID-19 pandemie, omdat autoriteiten wereldwijd internationale reisbeperkingen langzaam zullen opheffen.

Vrachtvervoer

Het goederenvervoer laat een andere ontwikkeling zien. Weliswaar een dip in het tweede kwartaal van 2020, maar dit kwam vooral door het wegvallen van de belly freight (vracht vervoerd in passagierstoestellen). Maar sinds het vierde kwartaal 2020 zit de luchtvracht alweer ruim boven het niveau van 2019, deels ook door toegenomen vrachtcapaciteit op Schiphol door onbenutte slots voor passagiersvluchten.

NOW1, 2 en 3

Programmabureau Luchtvaart heeft ook het NOW-register onderzocht (ronde NOW1, NOW2 en NOW 3.1) om de impact van de COVID19-crisis op het Schiphol-cluster in beeld te brengen, in verhouding tot de totale Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderzoek laat zien hoezeer de luchtvaart getroffen is, en hoe hard de crisis in de luchtvaartsector doorwerkt naar de totale economie:

• Schiphol-cluster is in termen van verleende voorschotten ‘goed’ voor 16% landelijk aandeel, uit de groep van bedrijven die van alle 3 steunronden gebruik hebben gemaakt, dat wil zeggen: de groep zwaarst getroffen bedrijven.

• Ruim 92% van de NOW-aanvragers in de luchtvaartsector hebben gebruik moeten maken van alle 3 steunrondes, waar over heel Nederland dit percentage ligt op 55% van de NOW-aanvragers.

• In de steunronde NOW2 en NOW 3.1 lag het luchtvaartaandeel (alleen Schiphol-cluster) op 12%.

De cijfers onderstrepen de sterk sectorale impact van de COVID19-crisis. Het overgrote deel van de Nederlandse economie ondervindt geen of vrijwel geen terugval door de COVID19-crisis, en vrijwel alle impact is maar in een handjevol sectoren.

Begin juni van dit jaar komen er nieuwe cijfers over de impact van de COVID19-crisis op het Schiphol-cluster. Dit betreft een CBS-onderzoek onder begeleiding van het Programmabureau Luchtvaart en in opdracht van het Sectorfonds Luchtvaart en het Ministerie van I&W.

Onze community

McDonald's
IAS
avi air
Special Cargo Services
Royal flora holland
facilicom group