NieuwsDuurzame inzetbaarheid in de schoonmaak

Duurzame Inzetbaarheid in de schoonmaak

Afgelopen dinsdag vond bij Luchtvaart Community Schiphol de kick-off plaats van het project Duurzame Inzetbaarheid in de schoonmaak op Schiphol.

Het doel van dit project is de duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden in de schoonmaak op locatie Schiphol te versterken en een pilot uit te voeren. DI gaat over goed, gemotiveerd en gezond je werk kunnen doen, ook als het werk verandert. Aandacht voor DI is belangrijk omdat schoonmaak wordt gezien als belastend werk met risico’s voor inzetbaarheid.

Het project wordt uitgevoerd door AWVN, CNV, FNV, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) in opdracht van Royal Schiphol Group en de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS). 

Schoonmaakbedrijven Asito, ISS Facility Services, G. Raggers & Zn bv en Hago Airport Services B.V. doen mee aan het project. Via interviews met werkenden en leidinggevenden worden de uitdagingen en belemmeringen op het gebied van DI in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor een pilot die daarna bij deze bedrijven zal worden uitgevoerd.

Bijzonder is dat in dit project niet alleen onderzocht wordt wat werkenden en hun werkgevers kunnen doen, maar dat ook de rol van opdrachtgever Royal Schiphol Group hierin wordt betrokken.

Het project loopt tot eind 2020.

Dit project valt onder het project ’’Sociale partners sámen vóór duurzame inzetbaarheid (SPDI)’’. AWVN, CNV en FNV werken hier samen aan het versterken en optimaliseren van DI van werkenden. In dit project ontwikkelen zij inhoudelijke visies en goede praktijken voor het stimuleren van DI in bedrijven.