NieuwsEerste check-in AIRpotentials dit jaar

Luchtvaart Inclusief

12 maart was de eerste check-in van de AIRpotentials van dit jaar. Tijdens de check-in spreken we talenten met een arbeidsbeperking, ter voorbereiding op de AIRpotential bijeenkomst op 18 april. In het plenaire deel heeft programmamanager Femke Woltman uitgelegd wat de gang van zaken tijdens de bijeenkomst van 18 april is.

Na het plenaire deel hebben wij gesprekken gevoerd met de kandidaten. Door deze gesprekken krijgen wij een beter beeld van de talenten die zij hebben, zodat we ze kunnen koppelen aan bedrijven. Met deze bedrijven zullen de talenten tijdens de bijeenkomst van 18 april in gesprek gaan.

Het doel is om vanuit de luchtvaartsector jaarlijks 100 mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven op een baan op Schiphol.