Nieuws'Het moet anders, op meerdere gebieden'

Francien David

Francien David is directeur van Luchtvaart Community Schiphol. In dit artikel deelt zij haar visie op de arbeidsmarkt op Schiphol en de huidige uitdaging op het gebied van instroom.

“Heel Nederland heeft een schreeuwend personeelstekort en op Schiphol is dat niet anders. De luchtvaart is een van de sectoren die als eerste, maar ook als hardste geraakt is. We zitten gelukkig op de weg omhoog, maar van volledig herstel kunnen we nog niet spreken. Omdat de beschikbaarheid van personeel het herstel van de luchtvaart bepaalt. Dit betekent dat we voor grote uitdagingen staan.    

Uitdagingen & kansen

In Nederland zijn op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden. De beroepsbevolking vergrijst en op Schiphol gaat dat nog net iets harder dan in de rest van Nederland. Minder jongeren stromen in in het onderwijs dan voorheen en veel mensen werken in deeltijd. Tegelijkertijd zijn nergens in Nederland zoveel beroepen verenigd op één locatie. Een kwart van alle beroepen komt op Schiphol voor. De luchtvaart is een keten van bedrijven met een grote onderlinge verbondenheid en diversiteit. Dat maakt Schiphol een unieke plek om te werken, met veel mogelijkheden.

Schiphol als aantrekkelijke werkplek

De luchtvaart is vaak onderwerp van gesprek en wij zijn ons ervan bewust dat het imago van Schiphol als werkplek aandacht vraagt. In recent onderzoek geeft de meerderheid van respondenten; werkenden op Schiphol, werkzoekenden en studenten, aan dat zij Schiphol een aantrekkelijke plek vinden om te werken. Een derde heeft echter onvoldoende zicht op de baanmogelijkheden binnen de luchtvaartsector. Het beter uitdragen van de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid van Schiphol als werkplek is daarom nodig. En daar moeten we op dit moment meer ons best voor doen.

Het moet anders

Want het moet anders. Op alle gebieden. Schaarste aan personeel in een sector die gemaakt wordt door mensen, vraagt om het bundelen van krachten van alle betrokken partijen. Samen inzetten om Schiphol als werkplek aantrekkelijk te houden, creatiever zijn, buiten de gebaande paden denken en het lef hebben om het samen anders te doen.

Creatieve wervingsmethoden

Vergroten van de instroom vraagt ook om anders te kijken naar talent en nog actiever in te zetten op de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. We moeten meer energie steken in de instroom van onbenut arbeidsmarktpotentieel via creatieve wervingsmethoden. Denk hierbij aan open hiring (solliciteren zonder cv) en skillsbased werven, op basis van kennis, vaardigheden en competenties, in plaats van selecteren op basis van diploma’s en ervaring.

Sociale innovatie

We hebben uitdagingen op de korte termijn, maar onze opdracht op de lange termijn blijft onverminderd belangrijk. Naast inzetten op instroom en laten zien welke kansen er zijn om te werken op Schiphol, moeten we ons ook inzetten om het werk leuk te houden en inzetten op de ontwikkeling van mensen. Dat vraagt om sociale innovatie.

Behoud van talent

We moeten de huidige talenten op Schiphol zien te behouden. Door de kansen voor werkenden te vergroten en hen perspectief te bieden in een loopbaan in de luchtvaart. Daarvoor is het belangrijk om te investeren in hun ontwikkeling. Blijven we talent zoeken voor het werk of zoeken we werk dat past bij het beschikbaar talent? Om mensen aan te trekken en te behouden is het belangrijk dat mensen maximaal hun talenten gebruiken. Dat draagt bij aan hun werkgeluk. 

Samenwerking met onderwijs

Er is de afgelopen jaren al veel gedaan op het gebied van samenwerking met het (luchtvaart) onderwijs. Dat kan nog meer. Door jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de mogelijkheden in de luchtvaart. Deze sector is bij uitstek geschikt om te leren in de praktijk. Het bieden van mogelijkheden voor stagiairs is daarom heel belangrijk. En voor bedrijven is dit een uitgelezen kans om jong talent te scouten. Daarnaast is de inzet van onderwijs belangrijk voor werkenden op Schiphol om te blijven leren en ontwikkelen.    

Als Luchtvaart Community Schiphol blijven we dit graag aanjagen en verbinden. Want mensen maken Schiphol en Schiphol maken we samen!”

Fotografie: Natasja Wagner | Wagnerfotografe

Onze community

Beumer Group logo
sodexo
MacDonald's
lamme
Asito logo
KLM Royal Dutch Airlines