NieuwsKrapte op de arbeidsmarkt

Krapte arbeidsmarkt

Op basis van nieuwe cijfers concludeert het CBS dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2019 verder is opgelopen. Waar er in het vierde kwartaal van 2018 per 100 werklozen 80 vacatures waren, waren dit in het eerste kwartaal van 2019 88 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures is met 13 duizend toegenomen, terwijl het werkloosheidspercentage met 3,4 lager is dan het laagste niveau vlak voor het uitbreken van de crisis in 2008.

Ook het aantal banen is verder gestegen in het eerste kwartaal van 2019. Na het begin van de crisis in 2008 werd een dieptepunt bereikt met 91 duizend vacatures. De afgelopen vier kwartalen ligt het aantal vacatures hoger dan op het hoogste punt voor de crisis.

"De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werk-naar-werk- en arbeidsfittrajecten steeds belangrijker worden," aldus Francien David, directeur LCS. "LCS verbindt talenten uit de regio met bedrijven uit de luchtvaartsector. Dit vergroot de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."