NieuwsLCS tekent Amsterdams Taalakkoord

Amsterdams Taalakkoord

 

Afgelopen week heeft Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol het Convenant Amsterdams Taalakkoord getekend. In Amsterdam zijn ongeveer 150.000 van de inwoners laaggeletterd. Onder laaggeletterd verstaan we lage taal-, reken- en digitale vaardigheid, vaak onvoldoende om mee te kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven en organisaties te maken hebben met mensen die moeite hebben met de taal, als werknemer, patiënt of klant.

Het Amsterdams Taalakkoord is een gezamenlijk initiatief van bedrijven uit de regio Groot Amsterdam, uitvoerende organisaties en de gemeente Amsterdam. Door het ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken deze organisaties af dit probleem aan te pakken.

LCS speelt hierin een ambassadeursrol richting de bedrijven op Schiphol.