Nieuws McKinsey & Company: 'Investeer in technologische innovatie en omscholing'

Technologische innovatie

McKinsey & Company publiceerde recent de resultaten van het onderzoek "Bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt". Hieronder een korte samenvatting en hun aanbevelingen.

Achtergrond:

  • Nederland heeft een sterke economie en een actieve beroepsbevolking

  • Trends zoals vergrijzing, dalende productiviteitsgroei en toenemende ongelijkheid zetten druk op de arbeidsmarkt

Prognose voor 2030:

  • De arbeidsmarkt wordt krapper door een groeiend aantal vacatures per werkloze persoon

  • Prognoses tonen een tekort van 1,4 miljoen mensen tegen 2030

  • Dit komt door historische groei in vraag naar arbeid en beperkte toename van de beroepsbevolking

Aanbevelingen:

  1. Investeer in technologische innovatie: Het rapport benadrukt het belang van investeren in technologie en digitalisering om de productiviteit te verhogen. Dit omvat het bevorderen van digitale vaardigheden en het stimuleren van innovatie in bedrijven.

  2. Bevorder omscholing en loopbaanontwikkeling: Om mensen naar (productievere) banen te leiden, is het essentieel om omscholing en bijscholing te bevorderen. Dit kan helpen om de vaardigheden van werknemers aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.

  3. Stimuleer flexibele arbeidsvormen: Het rapport suggereert dat flexibele arbeidsvormen, zoals freelancen en deeltijdwerk, kunnen bijdragen aan een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

  4. Versterk regionale samenwerking: Samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen op regionaal niveau kan helpen om de arbeidsmarkt beter af te stemmen op lokale behoeften en kansen.

Bron: Onderzoek McKinsey & Company: "Bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt".​​

 

 

Onze community

1nergiek
asito
Jet support
IAS
pch
klüh