Nieuws Meer inzicht in subsidies en regelingen

Foto bij WSP artikel subsidies en regelingen

Schiphol wil een inclusieve luchthaven zijn, waar iedereen die kan en wil werken welkom is. Ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig. Om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen, werken Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) met elkaar samen.

Het WSP helpt werkgevers onder andere bij de werving en selectie van personeel, ondersteunt werkgevers bij de ontwikkeling van leer-werktrajecten op de werkvloer en biedt advies en hulp bij subsidieaanvragen. 
In de praktijk blijkt dat veel werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de diverse subsidiemogelijkheden en regelingen die er zijn. Daarom lichten we een aantal hiervan nog eens toe.

Proefplaatsing

Heb je een vacature en een geschikte kandidaat met een uitkering van gemeente of UWV, maar twijfel je nog of het een goede match is? Dan is wellicht een een proefplaatsing mogelijk, waarbij gekeken wordt of de kandidaat werkelijk past bij de functie, en andersom. Tijdens de proefplaatsing loopt de uitkering van de kandidaat door.

Jobcoach

Neem je een werkzoekende in dienst met een arbeidsbeperking en heeft diegene (nog) hulp nodig bij het uitoefenen van het werk? Dan kun je in aanmerking komen voor een jobcoach, die deze medewerker begeleidt. Dit vergroot de kans op een geslaagde plaatsing en scheelt je tijd in de begeleiding.

Looncompensatie bij ziekte

Voor werknemers met een arbeidsbeperking kan een no-riskpolis oftewel looncompensatie bij ziekte van toepassing zijn. Hiermee ben je financieel verzekerd bij uitval wegens ziekte.

Tijdelijke loonkostensubsidie

Neem je een kandidaat in dienst die nog gerichte begeleiding of enige scholing nodig heeft? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een tijdelijke loonkostensubsidie. Dit houdt in dat je een bepaalde periode een tegemoetkoming krijgt in de loonkosten.

Werkgeversarrangement

Neem je als werkgever een groepje medewerkers aan, dan kun je een aanvraag doen voor een werkgeversarrangement, waarbij het WSP (deels) de kosten voor scholing of coaching kan vergoeden.

Meer informatie?

Wil je meer weten over bovenstaande subsidies en regelingen? Klik dan hier voor meer informatie. Wil je weten welke subsidies er nog meer zijn? Bekijk dan het subsidiefilter van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met het WSP om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jou als werkgever. Zij zijn bereikbaar via 0800-525 2525. Je kunt ook het contactformulier invullen. Dan nemen zij contact met je op.

Onze community

Executive Mobility Group
Aramex
bos
hms host
Lagardère
ISS