NieuwsNieuw programma: Financieel Fit

Geld

Uit diverse gesprekken met partners en spelers uit de community blijkt dat een groot percentage medewerkers problemen heeft met basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wanneer je deze vaardigheden niet voldoende beheerst, kun je in financiële problemen raken. Binnen de sector bestaat daarom behoefte aan ondersteuning van deze groep medewerkers.
LCS speelt hier graag een rol in. Daarom starten wij begin april 2019 de pilot: Financieel Fit. Een aantal organisaties heeft al laten weten mee te willen doen.
Is er vanuit jouw organisatie ook interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via trainingen@schiphol.nl.
Met het uitvoeren van dit programma wil LCS samen met de deelnemende bedrijven graag de volgende resultaten behalen:

  • De (financiële) taal- en digitale vaardigheid van de deelnemers verbeteren;
  • Deelnemers meer inzicht geven in hun eigen financiële situatie en mogelijkheden. (Dit inzicht kan een basis vormen voor hun verdere ontwikkeling en draagt ook bij aan een duurzame inzetbaarheid);
  • De Nederlandse taal van de deelnemers verbeteren, zodat de communicatie op de werkvloer ook kan verbeteren;
  • Toename van de financiële zelfredzaamheid van de deelnemers;
  • Beter begrip van financiële taal, betere kennis over financiën en beter inzicht in (gezins- en werk) financiën;  
  • Motivatie tot actie op financieel gebied.

De totale kosten per medewerker voor een traject van 12 lessen van 2,5 uur per week zijn € 200,-
Deze pilot wordt deels gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.