NieuwsOndertekening Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam

Regionaal Skillsakkoord

In aanwezigheid van meer dan 200 vertegenwoordigers uit onder anderen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid, vond op 14 december de ceremoniële ondertekening plaats van het Regionaal Skillsakkoord. 
Met het ondertekenen van dit akkoord hebben ruim 90 organisaties zich gecommitteerd aan een meer skills georiënteerde arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen banen. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en om bedrijven die dit stimuleren. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden (skills). Zowel voor de werkende als de werkzoekende beroepsbevolking.
Vertegenwoordigers waren onder anderen wethouder Kukenheim (Beroepsonderwijs gemeente Amsterdam), wethouder Veeningen (Economische Zaken en Werkgelegenheid gemeente Almere), Annelies Spork (programmadirecteur House of Skills), Francien David (directeur Luchtvaart Community Schiphol) en Heleen Kuijten (Directeur HR Royal Schiphol Group).

Meer info? Bekijk dit filmpje of ga naar www.houseofskillsregioamsterdam.nl