NieuwsOnderwijs en bedrijven op Schiphol zetten zich in voor verbetering BPV

LDV en BPV

Op dinsdag 7 september jl. heeft de sessie ‘Luchtvaart Dienstverlening (LDV) Beroepspraktijkvorming - aanbevelingen naar de toekomst’ plaatsgevonden. Op verzoek van de MBO Raad en andere vertegenwoordigers vanuit onderwijs instellingen, is deze bijeenkomst gefaciliteerd door Luchtvaart Community Schiphol (LCS).  

Het doel van deze sessie was om de continue verbetering (en vernieuwing) van de Beroepspraktijkvorming (BPV) hoger op de gezamenlijke agenda te krijgen. Tijdens de sessie waren vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijven uit de luchtvaarsector aanwezig.  

Namens het onderwijs waren dit: MBO College Airport, Albeda en Deltion. En namens de bedrijven waren TUI, Viggo, KLM, Aviapartner, Menzies en Swissport aanwezig.  

Commitment 

Uit de bijeenkomst is overduidelijk gebleken dat bedrijfsleven en onderwijs actief willen samenwerken aan het structureel verbeteren en (waar nodig) vernieuwen van de BPV. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Op deze manier kan maximaal worden ingezet op waarde creatie voor studenten en bedrijfsleven.  

Het was een energieke sessie die waardevolle input heeft opgeleverd. Bovendien heeft de groep aangegeven hier op korte termijn een vervolg aan te willen geven.  

Vervolgstappen 

De MBO Raad heeft aangegeven als opdrachtgever voor concrete vervolgstappen te willen fungeren en neemt hier medio oktober een definitief besluit over.  

Wij willen de bedrijven binnen onze community bedanken voor hun waardevolle bijdrage voorafgaand en tijdens de sessie.  

 

Meer informatie over deze sessie? Neem contact op met bo.van.paassen@schiphol.nl  

Onze community

Asito logo
logo BAM
PMT Aviation
Vebego
MacDonald's
VanderLande