NieuwsOproep voor stageplekken!

Stages

Op dit moment weet niemand wanneer en hoe snel de dienstverlening op en rond Schiphol zich zal herstellen. Dit heeft effect op het aantal in te zetten medewerkers. Maar dit heeft ook invloed op de ruimte voor stagiairs. 

Voor studenten is het cruciaal om werkervaring op te doen en bij bedrijven ligt er een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hen een kans te geven. Bovendien hebben we deze talenten in de toekomst waarschijnlijk weer heel hard nodig. 

Oproep aan werkgevers op Schiphol:

Zou je willen nadenken over welke mogelijkheden er voor stagiaires zijn binnen jouw bedrijf? Als we met elkaar deze maatschappelijke opgave invulling willen geven, dan vraagt dit om maximale flexibiliteit. Maar ook: wat heb jij als bedrijf nodig om studenten een kans te kunnen geven? Laat het ons weten via stagebureau@schiphol.nl 

Aanvullende informatie:

Het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft een actieplan opgesteld om zoveel mogelijk stageplekken en leerbanen te behouden. Belangrijk hierin is om op korte termijn een zo goed mogelijk beeld te vormen van de actuele stand van zaken rondom leren in de beroepspraktijk. Lees meer: https://www.s-bb.nl/actieplan-stages-en-leerbanen