NieuwsPilotprogramma Financieel Fit met Taal gestart!

Financieel Fit met Taal

Het programma Financieel Fit met Taal is gestart. Tien enthousiaste deelnemers uit verschillende bedrijven binnen onze community zijn eind september begonnen met de lessen.

Uit diverse gesprekken met partners en spelers uit de community blijkt dat een groot percentage medewerkers problemen heeft met basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wanneer je deze vaardigheden niet voldoende beheerst, kun je in financiële problemen raken. Binnen de sector bestaat daarom behoefte aan ondersteuning van deze groep medewerkers.
LCS speelt hier graag een rol in en is daarom gestart met het pilotprogramma Financieel Fit met Taal.

Met het uitvoeren van dit programma wil LCS samen met de deelnemende bedrijven graag de volgende resultaten behalen:

  • De (financiële) taal- en digitale vaardigheid van de deelnemers verbeteren;
  • Deelnemers meer inzicht geven in hun eigen financiële situatie en mogelijkheden. (Dit inzicht kan een basis vormen voor hun verdere ontwikkeling en draagt ook bij aan een duurzame inzetbaarheid);
  • De Nederlandse taal van de deelnemers verbeteren, zodat de communicatie op de werkvloer ook kan verbeteren;
  • Toename van de financiële zelfredzaamheid van de deelnemers;
  • Beter begrip van financiële taal, betere kennis over financiën en beter inzicht in (gezins- en werk) financiën;  
  • Motivatie tot actie op financieel gebied.

De huidige groep volgt 10 lessen van 2,5 uur. De eerste reacties zijn zeer positief. Bij meer belangstelling kunnen we volgende jaar een nieuw (maatwerk)programma starten.
Is er vanuit jouw organisatie ook interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via trainingen@schiphol.nl.