NieuwsPraktijkschoolleerlingen op bezoek bij LCS

ProROC's bezoeken LCS

Afgelopen vrijdag bezochten bijna 40 praktijkschoolleerlingen, docenten en ouders een informatiebijeenkomst bij LCS. Tijdens de informatiebijeenkomst werden geïnteresseerden geïnformeerd over werken op Schiphol en over de beschikbare stageplaatsen bij de deelnemende bedrijven. Twee studenten die op dit moment deelnemen aan het ProROC-project, vertelden over hun stage bij Asito.

De bijeenkomst had tot doel om leerlingen die nu op de praktijkschool zitten kennis te laten maken met een vervolgstap richting een mbo-opleiding. In het ProROC-project gaan zij één dag per week naar MBO College Airport in Hoofddorp, waar ze de opleiding Entree Luchthaven volgen, één dag per week naar hun eigen praktijkschool en lopen ze drie dagen per week stage bij Asito, Eurest, Lamme, Sheraton of Swissport op Schiphol.