Nieuws Proeftuin Logistiek op bezoek bij Special Cargo Services

Proeftuin Logistiek bij Special Cargo Services

Op woensdag 31 mei is Alma Pos, van het bedrijf Menskracht Advies, samen met LCS, op bezoek geweest bij Special Cargo Services in Oude Meer. Dit was in het kader van de pilot ‘Proeftuin Logistiek’.

De Proeftuin Logistiek is een programma, ontwikkeld door Menskracht Advies in samenwerking met Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Met als doel om mensen waarvoor de arbeidsmarkt op afstand is geraakt, zich te laten oriënteren op verschillende onderdelen in de logistiek en hen uiteindelijk klaar te stomen voor een baan in deze sector.Een vernieuwende manier om enerzijds deze werkzoekenden naar werk te begeleiden en anderzijds instroom te genereren bij werkgevers in een krappe arbeidsmarkt.   

Een aantal deelnemers aan dit programma hadden aangegeven een kijkje te willen nemen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ze kregen een rondleiding door de vestiging van Special Cargo op Schiphol.

In dit warehouse worden gevaarlijke stoffen (tijdelijk) opgeslagen, om vanuit daar (verder) vervoerd te worden. Daartoe moeten de ladingen verzendklaar gemaakt worden, wat betekent dat ze verpakt, gelabeld en gedocumenteerd worden. Een aantal ‘DG experts’ (dangerous goods experts) van Special Cargo heeft de deelnemers meegenomen in dit proces van logistiek van gevaarlijke stoffen.

Het doel van deze rondleiding was dan ook om de deelnemers kennis te laten maken met dit werk en ze te leren hoe ze bewust kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen. En dat doel is zeker behaald, zo beaamden ook de deelnemers. Ze vonden het prachtig om te zien wat werken in deze sector nou eigenlijk in de praktijk betekent.

Special Cargo vindt het belangrijk om (jonge) mensen te laten zien hoe leuk het werk in de logistieke sector kan zijn en droeg daarom graag een steentje bij aan dit initiatief.

Onze community

Aramex
eurest services
babcock
Securitas
VanderLande
acn