NieuwsProgramma Zelfroosteren

Zelfroosteren

LCS bereidt sinds november 2018 het programma Zelfroosteren voor. Hierin gaat een aantal bedrijven op Schiphol onderzoeken of invoering van zelfroosteren haalbaar is en vervolgens in een pilot ervaren wat zelfroosteren voor hen kan betekenen. Het doel van de pilot is om medewerkers meer regie te geven over hun werktijden. Dat draagt bij aan meer flexibiliteit voor zowel werknemer als werkgever, een betere werk-privé balans en uiteindelijk aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Het totale programma bestaat uit een aantal fases:

  • Tussen december ’18 en februari ’19 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Niet elke organisatie en niet elke roostervorm kan worden omgezet naar een organisatievorm met zelfroosteren. In het haalbaarheidsonderzoek onderzoekt Déhora Consultancy samen met de betreffende organisatie de planorganisatie, het planproces en de planinhoud en maakt een inschatting van de kosten en de baten van zelfroosteren.
  • Afhankelijk van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal in de loop van 2019 de daadwerkelijke pilotfase starten, die 9 tot 12 maanden duurt. In deze fase gaan de bedrijven echt ervaren wat zelfroosteren inhoudt. Er worden spelregels opgesteld en uiteindelijk gaat een afdeling daadwerkelijk zelfroosteren. Gedurende het programma wisselen de deelnemende bedrijven ervaringen met elkaar uit om van elkaar te leren. De ervaringen en aanbevelingen zullen gedeeld worden met de community.

    Aan dit programma doen verschillende (onderdelen van) bedrijven mee: Axxicom Airport Caddy, Beumer Group, een aantal bedrijfsonderdelen van KLM en Schiphol Group. Het programma wordt deels gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.

Voor meer informatie: willemijn.van.donselaar@schiphol.nl