NieuwsProROC update

baliemedewerkster Schiphol

Begin maart berichtten we over het ProROC traject waarin studenten stage lopen op Schiphol. Via dit bericht willen we je een update geven met daarin de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ProROC.

ProROC is een samenwerking tussen LCS, praktijk-/VSO-scholen, MBO College Airport en bedrijven op Schiphol. Via ProROC wordt onderwijs georganiseerd voor praktijkschoolleerlingen. Voor de opleiding Entree Luchthaven gaan deze studenten één dag per week naar MBO College Airport, één dag per week naar hun eigen praktijkschool en daarnaast lopen ze drie dagen per week stage op de luchthaven.

Baliecursus

Op MBO College Airport wordt een baliecursus gegeven voor de studenten van de opleiding Entree Luchthaven. Ook de studenten van ProROC doen hieraan mee. De aanleiding voor de baliecursus is het tekort aan stageplekken op Schiphol. Het doel van de baliecursus is om de studenten toch ervaring op de luchthaven mee te geven en werkzaamheden die op Schiphol plaatsvinden aan te leren. De cursus is verdeeld over zes dagen waarvan iedere bijeenkomst 3,5 uur duurt.

De studenten oefenen hoe zij verbaal en non-verbaal moeten communiceren met klanten. Er worden verschillende scenario’s geschetst waarbij de studenten door oefening leren hoe ze met mensen aan de balie om moeten gaan. Bij de laatste bijeenkomst komt er een acteur langs om de studenten te toetsen op hun communicatievaardigheden. De studenten oefenen onderling met elkaar de gesprekken. Het zijn allemaal gesprekken gebaseerd op de werkzaamheden op Schiphol.

Nieuwe ProROC-lichting

De voorbereidingen voor de start van een nieuwe ProROC-klas van begin september zijn in volle gang. Op 16 april jl. vond hiervoor een informatiebijeenkomst plaats voor studenten van praktijkscholen uit Amsterdam. Op het MBO College Airport werden de geïnteresseerden volledig coronaproof ontvangen en ontvingen zij informatie over het ProROC traject, stagemogelijkheden op Schiphol en de entree opleiding van het MBO College Airport.

Meer informatie over het ProROC traject of denkt u dat uw bedrijf hieraan kan bijdragen? Neem dan contact op met Programmamanager Femke Woltman (woltman_f@schiphol.nl).

Onze community

Corendon logo
Logo
KLPD
Executive Mobility Group
Connexxion
PMT Aviation