NieuwsSacha de Boer reikt prijsfoto uit aan LCS

Francien David Diversiteit in Bedrijf

Tijdens de Charterbijeenkomst ‘Inclusief werven en selecteren’ op donderdag 12 september jl. bereikte de stichting Diversiteit in Bedrijf een mijlpaal: de 200ste organisatie ondertekende de Charter Diversiteit. Tijdens deze bijeenkomst werden tevens de foto’s voor de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 uitgereikt door Sacha de Boer.

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die zich richt op werkgevers uit de publieke en private sector. Door het Charter te ondertekenen committeert een bedrijf zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit in bedrijf biedt ondersteuning bij het diversiteitsbeleid.

Royal Schiphol Group ontving de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 in de categorie ‘grote bedrijven’ voor het initiatief ‘Luchtvaart Inclusief’, dat wordt uitgevoerd door Luchtvaart Community Schiphol (LCS).  C. Kornuyt BV kreeg de Award in de categorie ‘mkb’ voor Het Beginstation. Als prijs maakte Sacha de Boer een foto op locatie die de diversiteit in de organisaties weerspiegelt.

Bekijk hier het videoverslag van de Charterbijeenkomst.

Wat is Diversiteit in Bedrijf?

Diversiteit in bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Dit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiering de uitvoering mogelijk.