Nieuws Samenwerken aan instroom en behoud

Bijeenkomst LCS RWC WSP

Op uitnodiging van de gemeente Haarlemmermeer kwam het projectteam Schiphol, bestaande uit Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en LCS, samen op locatie.

Ons gezamenlijke hoofddoel is werkgevers op Schiphol te ondersteunen bij het vervullen van vacatures door middel van wervingsactiviteiten, waaronder het inzetten van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast streven we naar het behoud van medewerkers op Schiphol en het voorkomen van (onnodige) uitstroom door middel van werk-naar-werk en mobiliteitsprojecten. 

In december hebben we een intentieverklaring ondertekend om onze samenwerking voort te zetten. Hiervoor is nu een jaarplan opgesteld met de activiteiten en projecten die we gezamenlijk willen aanpakken voor de locatie Schiphol dit jaar.

Onze community

Hankyu Hanshin
dael
DB SCHENKER
ROC van Amsterdam Flevoland
lvnl
paraat