NieuwsStudenten adviseren Schiphol over duurzame passagiersbeleving

Made by 020

Woensdag 18 december presenteerden talentvolle mbo-studenten in het Co-Lab in Amsterdam hun adviezen voor een duurzame passagiersbeleving op Schiphol. Dit deden zij in het bijzijn van 150 aanwezigen, waaronder Wethouder Kukenheim van gemeente Amsterdam.  

Zo bedachten de studenten het concept “Take a ride on the green side”, waarbij een groen en hip elektrisch karretje passagiers naar de gate rijdt en tegelijkertijd het thema duurzaamheid onder de aandacht brengt. Aandacht vragen voor duurzaamheid kan trouwens ook heel goed wanneer passagiers op Schiphol op het toilet zitten, aldus de studenten. Met een speciale duurzaamheidsquiz. En wat te denken van de “Bottle eater”? Een apparaat dat plastic flesjes op ludieke wijze vermaalt tot recyclebare plastics snippers. Volgens de studenten de perfecte oplossing om duurzaam gedrag te stimuleren.

Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook op Schiphol  

Duurzaamheid komt in allerlei aspecten van ons leven terug. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, energie, vervoer en materialen. Ook Schiphol wil verantwoord omgaan met grondstoffen en andere materialen, en heeft de ambitie om in 2030 een emissievrije en afvalvrije luchthaven te zijn. Michelle Samson, adviseur duurzaamheid bij de Schiphol Group legt uit: “We richten ons op emissievrije mobiliteit, het uitfaseren van gas, het verminderen van energieverbruik en het opwekken van nieuwe energie. Afvalvrij betekent dat alle grondstoffen, onderdelen en producten die we gebruiken worden hergebruikt of gerecycled. Bij voorkeur ter plaatse of anders zo dicht mogelijk bij de luchthaven.” 

Duurzaam gedrag stimuleren 

Naast zelf duurzaam te zijn, wil Schiphol ook duurzaam gedrag stimuleren bij passagiers. Michelle vervolgt: “Een voorbeeld is het stimuleren van openbaar vervoer en elektrisch rijden. We bieden ook steeds meer duurzaam en gezond voedsel aan.” Wanneer je het gedrag van passagiers wilt beïnvloeden, is het belangrijk te weten welke weg een reiziger aflegt vanaf huis tot aan de vliegtuigstoel. Deze weg heet ook wel de passenger journey. 

Maryan Brouwer is hoofd van het Passenger Experience Platform op Schiphol en houdt zich bezig met deze passenger journey: “Als je de journey eenmaal in kaart hebt gebracht, is het makkelijker om te bepalen wat de reiziger doet en wat hij denkt. Ook op het gebied van duurzaamheid.” 

Out-of-the-box 

Het verbeteren van de passenger journey vraagt om het doorbreken van bestaande patronen. Maryan vervolgt: “Om blinde vlekken in te vullen hebben we een eigen methodiek ontwikkeld, de PX-Way of Working. Toch kan een frisse blik van tijd tot tijd geen kwaad. Daarom hebben we samen met Luchtvaart Community Schiphol de hulp ingeschakeld van Made by 020.” 

Een uitdagende challenge én nieuwe skills 

De afgelopen acht weken hebben de studenten research gedaan naar duurzame oplossingen voor verschillende plekken in de Schiphol terminals, met de adviezen van 18 december als resultaat. Made by 020 is een talentontwikkelingsprogramma in opdracht van de gemeente Amsterdam voor mbo-studenten van verschillenden opleidingen, leerjaren en niveaus, met verschillende ambities en talenten. Wethouder Kukenheim onderstreepte tijdens de eindpresentatie op 18 december het belang van dit initiatief, aangezien 70% van de werkzame Nederlanders een mbo-achtergrond heeft.

Kristel Bottinga van Made by 020: “We leggen bewust dwarsverbanden tussen verschillende opleidingen en talenten, zodat studenten zich aan elkaar kunnen optrekken. Met hun team gaan ze op bezoek bij inspirerende bedrijven, zoals Schiphol. Ze worden daarbij uitgedaagd een challenge op te lossen. Daarvoor krijgen de studenten zoveel mogelijk nuttige skills aangereikt, zoals creatief denken, samenwerken en presenteren.”

Meer weten over Mady by 020? Bekijk het volgende filmpje