Nieuws Succes van het Banenplan: bijna 100 mensen geplaatst, ondanks corona

mensen

Toen op 28 januari 2020 het Banenplan Schiphol-Amsterdam werd ondertekend door de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group, zag de arbeidsmarkt op Schiphol er totaal anders uit dan nu. Er was sprake van grote krapte en samen met het WSP Groot-Amsterdam en de bij LCS aangesloten bedrijven wilden we mensen die ondanks de krapte op de arbeidsmarkt aan de zijlijn stonden extra ondersteuning bieden om aan een baan te komen. Voor 2020 hadden we een doelstelling om 250 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen op Schiphol.

Sinds medio maart is de arbeidsmarkt op Schiphol totaal veranderd. Veel sectoren moesten mensen laten gaan in plaats van dat ze konden aannemen. De focus in de samenwerking tussen het WSP Groot-Amsterdam en LCS verschoof daardoor naar het faciliteren ‘van werk naar werk’, veelal de sector uit, om te voorkomen dat mensen in een uitkering terecht zouden komen. Hiervoor is het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam opgericht, met een dependance op Schiphol bij LCS.

In deze veranderde arbeidsmarkt was de eerdere doelstelling op instroom niet meer haalbaar. Ondanks de situatie hebben we met elkaar toch bijna honderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op Schiphol een baan kunnen bieden, veelal in de logistieke sector. Gezien de situatie een mooi resultaat!

Niet alle plaatsingen gaan via LCS en dat hoeft ook niet. Wij zien graag dat bedrijven zelf invulling geven aan hun inclusieve ambities. Om toch een zo volledig mogelijk totaalbeeld te krijgen van wat er in de sector aan plaatsingen gerealiseerd wordt, hebben wij het afgelopen jaar een digitale uitvraag gemaakt. Hierin vragen we bedrijven uit de community en organisaties die kandidaten leveren of, en zo ja, hoeveel plaatsingen er op Schiphol zijn geweest. Op deze manier kunnen we met elkaar volgen wat er op dit gebied gebeurt. Mocht je deze uitvraag hebben ontvangen en nog niet hebben ingevuld, dan kan dat alsnog.

Wil je meer weten over Luchtvaart Inclusief of het Banenplan of heb je mogelijkheden voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt? Neem dan contact met ons op via luchtvaartinclusief@schiphol.nl.

Onze community

lvnl
McDonald's
bam
KLM Royal Dutch Airlines
Jet support
KLM Catering Services