NieuwsUWV: ‘Jongeren zwaarst getroffen door coronacrisis’

UWV jongeren zwaarst getroffen coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de WW. In de lente van 2020 (maart t/m mei) is het aantal nieuwe WW-uitkeringen verdubbeld ten opzichte van de lente van 2019. De procentuele toename was het hoogst in de dienstverlenende en transport- & logistiekberoepen. De groei was het sterkst in een groep van vier regio’s rond Amsterdam en daarnaast in Drenthe en Zeeland.

Jongeren worden relatief het zwaarst getroffen uitgaande van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het afgelopen voorjaar. In deze rapportage van het UWV: ‘Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ wordt op pagina 8 specifieker op hun situatie ingegaan.  

figuur UWV nieuwsbrief

Vooral meer korte uitkeringen

De nieuwe uitkeringen van voorjaar 2020 verschillen qua resterende duur van de nieuwe uitkeringen van voorjaar 2019 (zie figuur 2.5). Er zijn nu meer uitkeringen van minder dan 6 maanden (45%) dan een jaar geleden (35%). Jongeren zijn sterk oververtegenwoordigd in de WW-instroom van dit voorjaar.

Van de nieuwe WW-uitkeringen ging 38% het afgelopen voorjaar naar personen jonger dan 30 jaar (een jaar eerder 25%). Ze werken relatief vaak in een van de snelst en sterkst getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel. Bovendien werken ze meer als oproep- of uitzendkracht, waardoor ze onder de huidige omstandigheden sneller dan anderen hun baan verliezen. Vanwege hun beperkte arbeidsverleden hebben veel personen uit die leeftijdsgroep nog niet zoveel WW-duur opgebouwd. Daardoor namen vooral de kortdurende uitkeringen in aantal toe.

Bron: UWV, foto: AD