Nieuws Wat doet het HR Netwerk eigenlijk?

HR Netwerk 23juni22

Op donderdag 23 juni vond bij Luchtvaart Community Schiphol (LCS) opnieuw een bijeenkomst van het HR Netwerk plaats. Met de HR-professionals van 16 bedrijven uit de LCS-community werden actuele arbeidsmarktthema’s besproken als de banenmarkt en de aantrekkingskracht van Schiphol voor nieuw talent. Daarnaast kwamen de stage guidelines aan de orde; een blauwdruk die recent ontwikkeld is door bedrijfsleven en onderwijs.  

Zes keer per jaar organiseert LCS een HR Netwerk-bijeenkomst. Deze zijn bestemd voor de HR-functionarissen van alle partners en spelers; inmiddels 68 in totaal. De bijeenkomsten vinden plaats bij LCS in The Base, bij deelnemende bedrijven op locatie en in de coronaperiode via Teams. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis en ervaring gedeeld over onderwerpen die spelen op de arbeidsmarkt Schiphol.

Herkenning

Vaak is er herkenning bij de aanwezige bedrijven. Denk aan de huidige instroomproblematiek, verzuim of een leven lang ontwikkelen. Deze herkenning versterkt de samenwerking die er al is niet en levert nieuwe samenwerkingen op. Zo werd bijvoorbeeld open hiring, solliciteren zonder CV, geïntroduceerd in het netwerk. Dit leidde vervolgens bij een aantal bedrijven tot implementatie in het wervingsproces.  

‘Brengen en halen’ 

LCS vraagt in het HR Netwerk een actieve rol van haar leden; er moet een balans zijn tussen ‘brengen en halen’. Om bijeenkomsten succesvol te maken is het delen van kennis, ervaring, good practices en dilemma’s van belang. Op deze manier kan het HR-netwerk gezamenlijk oplossingen vinden en kansen identificeren voor actuele arbeidsmarktthema’s in de sector.  

Meer informatie over toetreden tot onze community? Neem contact op met Frank van der Laan via frank.van.der.laan@schiphol.nl 

 

Onze community

VanderLande
Babcock Logo
Viggo
DB Schenker
ROC van Amsterdam Flevoland
1nergiek