Nieuws 'We moeten als luchtvaartsector nog meer onze krachten bundelen'

Interview Francien thema Instroom

Francien David is directeur van Luchtvaart Community Schiphol. In dit artikel deelt zij haar visie op de instroomproblematiek op Schiphol.

“Ten gevolge van de coronacrisis zijn ca. 25.000 banen op Schiphol verloren gegaan. Nu de sector zich aan het herstellen is, is er weer vraag is naar personeel. Net als in de rest van Nederland is deze vraag enorm. Voor het eerst in 30 jaar zijn er meer vacatures dan beschikbare mensen. Dat betekent dat we voor grote uitdagingen staan, want de beschikbaarheid van personeel gaat het herstel van de luchtvaart bepalen.    

Oplossingsrichtingen

De luchtvaart verwacht in 2024 weer volledig hersteld te zijn. Dat gaat alleen lukken met voldoende personeel, dus we zullen vindingrijk moeten worden. En vanuit meerdere oplossingsrichtingen moeten bewegen naar dé oplossing voor de arbeidsmarkt op Schiphol.

Onbenut arbeidsmarktpotentieel

Zo zullen we actief moeten inzetten op de instroom van onbenut arbeidsmarktpotentieel door creatieve wervingsmethoden in te gaan zetten. Denk hierbij aan open hiring en skills based werven in plaats van selecteren op basis van diploma en ervaring.

Krachten bundelen

Om de huidige talenten te behouden voor de sector, moeten we de kansen voor werkenden op Schiphol vergroten en hen een interessant loopbaanperspectief bieden. Daarvoor is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van mensen en om als bedrijven op Schiphol krachten te bundelen.

Aantrekkelijkheid van Schiphol werkplek

Schiphol is een bijzondere plek, met veel mogelijkheden voor werkenden en een enorme diversiteit aan beroepen; een derde van alle beroepen komt voor op Schiphol. De luchtvaart is vaak onderwerp van gesprek en wij zijn ons ervan bewust dat het imago van Schiphol als werkplek aandacht vraagt. Daarom hebben we recentelijk een onderzoek laten uitvoeren naar de aantrekkelijkheid van Schiphol als werkgebied. Dit onderzoek is uitgevoerd onder werkenden op Schiphol, werkzoekenden en studenten. Hoewel de meerderheid van de respondenten aangeeft Schiphol een aantrekkelijke plek te vinden om te werken, geeft een derde aan onvoldoende zicht te hebben op de baanmogelijkheden binnen de luchtvaartsector. Daar hebben we als sector nog werk te doen. Ook als het gaat om aan te tonen dat Schiphol ‘the place to be’ is voor innovatie, de rol die we hebben in duurzaamheid en de bijdrage die we leveren aan het maatschappelijk belang.

Onderwijs

Er is de afgelopen jaren al veel gedaan op het gebied van samenwerking met het (luchtvaart) onderwijs. Dat kan nog meer. We willen bijvoorbeeld in een vroeg stadium kinderen enthousiasmeren voor de luchtvaart. Denk hierbij aan primair en middelbaar onderwijs. Daarnaast blijft het bieden van mogelijkheden voor stagiairs belangrijk. Enerzijds voor het opdoen van praktijkervaring in de luchtvaart en anderzijds voor het scouten van talent.

Als Luchtvaart Community Schiphol blijven we dit graag aanjagen en verbinden. Als luchtvaartsector moeten we samen meer buiten de gebaande paden durven te wandelen om meer mensen te krijgen. Want mensen maken Schiphol en Schiphol maken we samen!”

 

Fotografie: Natasja Wagner (Wagnerfotografe)

Onze community

menzies
hms host
G4S
gategroup
bos
Swissport