‘Omarm diversiteit en anticipeer meer op werknemersbehoeften’

Maarten StienenSinds de toetreding van KLM tot Luchtvaart Community Schiphol in 2013, zit Maarten Stienen al in het in het bestuur van LCS. Vanwege zijn overvolle agenda moet hij daar met pijn in zijn hart mee stoppen, "in het vertrouwen dat LCS doorgaat op de goeie weg die zij is ingeslagen".

“Ik heb LCS zien ontwikkelen van een 'luchtvaartcollege' met de focus op onderwijs en stageprogramma’s naar een waardevol netwerk, met aandacht voor de totale Schiphol arbeidsmarkt, en onderwijs als belangrijke pijler daarin. Vanaf de start was er aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar die kennis heeft zich inmiddels verdiept en verbreed naar aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met diversiteit en inclusie als onderdeel daarvan. Over de gehele linie is LCS geprofessionaliseerd en in staat om ingewikkelde mobiliteits- en sourcingsvraagstukken aan te pakken. We hebben echt veel bereikt en daar ben ik trots op.

Verwende werkgevers

LCS groeit mee met de veranderingen in de arbeidsmarkt op Schiphol en dat wordt ook van hen gevraagd. De arbeidsmarkt is van een werkgeversmarkt in een werknemersmarkt veranderd en daarin moeten wij als werkgevers ook meebewegen. We zijn lange tijd een beetje verwend geweest. Nieuwe werknemers vonden ons toch wel. Die luxe hebben we inmiddels niet meer, want werkzoekenden hebben veel te kiezen.

Expert op de arbeidsmarkt

Ik zie LCS echt als expert, met detailkennis op het gebied van de arbeidsmarkt op Schiphol. Een mooi voorbeeld van de invulling van deze rol is het recente arbeidsmarktonderzoek van het Sectorfonds Luchtvaart in combinatie met het Placebranding onderzoek. Dit geeft een prachtig inzicht over hoe van buitenaf naar de arbeidsmarkt op Schiphol wordt gekeken, maar laat ook zien dat er nog werk te doen is.

Advies voor de toekomst

Het Placebranding onderzoek wijst onder andere uit dat toekomstige werknemers en huidig werkenden te weinig inzicht hebben in de banen die er op Schiphol zijn en in de doorgroeimogelijkheden. We moeten ons als bedrijven meer verdiepen in wat de werknemer van de toekomst zoekt.

Community van medewerkers

Zo zie ik nog steeds een disconnect tussen het management en de mensen 'die het moeten doen'. Als het management zegt: 'dit probleem wil ik aangepakt zien', is het van belang om in de operationalisatie daarvan meteen de frontlinie erbij te betrekken. Niet pas als het al helemaal is uitgedacht. Want dan sluit het niet aan en stuit je op weerstand. Eigenlijk zou je op medewerkersniveau ook een community moeten bouwen.

Automatisering

Veranderingen in de arbeidsmarkt als vergrijzing en de strijd om de beste talenten zijn er al jaren, op alle niveaus. En deze strijd zijn we niet echt aan het winnen. Dat is een bedreiging voor de continuïteit van de luchtvaart. Gezien de diverse samenstelling van de arbeidsmarkt zullen we meer moeten gaan investeren in robotisering en automatisering. Niet met het doel om het werk met minder mensen te kunnen doen, maar juist om de banen op Schiphol aantrekkelijker te maken voor een bredere doelgroep. In onze grondafhandelingsprocessen heeft weinig innovatie plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Je hebt mensen nodig om hier oplossingen voor te bedenken en samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, wetenschap en technologie. Ik zie dat de innovatievisie van Schiphol en de innovatievisie van KLM aan het samenkomen zijn en dat is een mooie ontwikkeling.

Omarm diversiteit

Tot slot moeten we af van die 'eenhapsworst': we willen het liefst iedereen in één stramien duwen, maar niet alle medewerkers hebben dezelfde wensen. Omarm daarom juist hun diversiteit en anticipeer meer op hun behoeften. Dát is momenteel de uitdaging. Hier heb je ook vakbonden voor nodig, want de cao geldt voor iedereen. Uiteindelijk wil je dat de arbeidsvoorwaarden leiden tot gelijkwaardigheid in plaats van tot gelijkheid.

Wat wens je LCS voor de toekomst?

LCS doet veel op het gebied van de arbeidsmarkt en ook in het onderwijs gebeurt er veel, maar dat kan nog gecoördineerder. Als we dat wat we doen beter op elkaar afstemmen, kunnen we elkaar als bedrijven nog meer versterken.”

Maarten Stienen – Senior Vice President HUB Operations KLM

Onze community

Securitas
Lagardère
heijmans
gategroup
lamme
Royal flora holland