Denk in kansen

Wilma Roozenboom

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar. Hun belangrijkste doel is om de talenten van vluchtelingen te erkennen en hen aan een betaalde baan te helpen. Wilma Roozenboom is de bevlogen directeur van deze stichting, geïnitieerd door consultancy bureau Accenture.

“Drie jaar na aankomst in Nederland heeft maar 11% van de vluchtelingen een baan gevonden. Er zijn redenen waardoor dit niet lukt. Bijvoorbeeld een gat in hun CV, de taalbarrière en vaardigheden die niet worden erkend, maar ook vooroordelen”, vertelt Wilma. “Vaak gaat het over wat ze niet kunnen, in plaats van wat ze wel kunnen. De Refugee Talent Hub zorgt er samen met hen voor dat hun CV niet van de stapel valt, maar dat er een ontmoeting plaatsvindt, zodat een potentiële werkgever de persoon achter het CV kan zien.”

“Dit doen we bijvoorbeeld via Meet & Greets bij bedrijven, via werkervaringstrajecten, traineeships en via stages, met als einddoel een betaalde baan. Zo organiseren we een aantal keren per jaar bij Microsoft een Meet & Greet waarbij ongeveer 15 vluchtelingen door ongeveer 15 Microsoft-collega’s worden geholpen om hun LinkedIn-profiel op orde te maken. Zo ontstaan mooie gesprekken over wie je was, bent en wilt worden en worden zaadjes geplant voor kansen op werk.”

“Heus niet alles lukt, maar we proberen veel. Gelukkig ondervinden we veel medewerking vanuit bedrijven* in heel Nederland en van maatschappelijke organisaties**. Via Florien ten Hove, onze contactpersoon bij Microsoft, kwamen we in contact met LCS. Samen zijn we het programma New Arrivals gestart, met mooie resultaten. We zijn nu aan het kijken of er een vervolg kan komen.”

*Accenture, Arcadis, Booking.com, KPMG, Microsoft, Ministerie van BiZa, Ministerie van BZK en Vopak.

** VluchtelingenWerk, Better Future, New Dutch Connections, Blendin, Refugee Start Force, UAF en gemeenten.